Học TậpLớp 5Tin học lớp 5

Tin học 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp | Giải SGK Tin học 5

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Tin học 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp

A.Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 122, 123, 124 Hoạt động cơ bản:

Bạn đang xem: Tin học 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp | Giải SGK Tin học 5

Hướng dẫn tin học trang 122 Câu 1

Ghi lời cho bản nhạc

Trả lời

Em hãy chép đoạn nhạc Múa vui, rồi nhập lời cho đoạn nhạc theo hướng dẫn dưới đây:

– Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

–  Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

–  Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Tin học lớp 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (ảnh 1)

–  Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc.

Hướng dẫn tin học trang 123 Câu 2

Thay đổi nốt nhạc đã nhập

Trả lời

Trong quá trình nhập nốt nhạc, nếu có nốt bị sai, em có thể thay đổi theo hướng dẫn sau;

– Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc cần thay đổi

– Bước 2. Nhấn phím Delete để xóa bỏ nốt nhạc đó

–  Bước 3. Nhấn phím N để chuyển qua chế độ nhập nốt nhạc

–  Bước 4. Chọn trường độ trên thanh công cụ

–  Bước 5. Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại.

Hướng dẫn tin học trang 123 Câu 3

Thêm ô nhịp

Trả lời

Để nối thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, em thực hiện như sau:

Nháy vào Thêm, chọn Ô nhịp, chọn tiếp Nối thêm một ô nhịp (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + B). Một ô nhịp mới được thêm vào như hình dưới

Tin học lớp 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 123 Câu 4

Lưu những thay đổi thành bản nhạc mới

Trả lời

Chọn Tập tin, rồi tiếp tục chọn Lưu một bản sao như hình bên

 Tin học lớp 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (ảnh 1)

Tiếp tục thực hiện ba bước như hình dưới để lưu những thay đổi thành bản nhạc mới

Tin học lớp 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (ảnh 1)

B. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 122, 123, 124 Hoạt động thực hành:

Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 124 Câu 1

Chép đoạn nhạc Nắng vàng và ghi lời cho đoạn nhạc như hình dưới

Tin học lớp 5 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (ảnh 1)

Trả lời

a) Chép đoạn nhạc

– Tạo đoạn nhạc

Bước 1. Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn Tạo bản nhạc mới để chọn bản nhạc mới.

Bước 2. Nhập tựa đề “Âm nhạc lớp 4”  và  tiêu đề  TDN so 2: Nang vang, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 3. Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4. Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

Bước 5. Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

b) Ghi lời cho đoạn nhạc

– Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

–  Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

–  Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

–  Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc.

Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 124 Câu 2

Thêm 8 ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, chép thêm đoạn nhạc đó và lưu thành đoạn nhạc mới đặt tên là Nắng vàng 2.

Trả lời

– Thêm ô nhịp

Để nối thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, em thực hiện như sau:

Nháy vào Thêm, chọn Ô nhịp, chọn tiếp Nối thêm một ô nhịp (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + B).

– Chép đoạn nhạc

+ Chép nốt nhạc

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

+ Ghi lời nhạc

Ghi lời cho đoạn nhạc

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc.

– Để lưu bản nhạc vừa tạo

Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ

Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên Bản nhạc muốn lưu  Nắng vàng 2 rồi nhấn Save
C. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 122, 123, 124 Hoạt động ứng dụng, mở rộng:

Mở đoạn nhạc Nắng vàng 2, sửa lại 5 nốt nhạc bất kì và lưu thành đoạn nhạc mới đặt tên là Nắng vàng 3.

Trả lời

– Sửa nốt nhạc

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc cần thay đổi

Bước 2. Nhấn phím Delete để xóa bỏ nốt nhạc đó

Bước 3. Nhấn phím N để chuyển qua chế độ nhập nốt nhạc

 Bước 4. Chọn trường độ trên thanh công cụ

 Bước 5. Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại.

– Lưu thay đổi

Em chọn Tập tin rồi tiếp tục chọn Lưu một bản sao.

Em lựa chọn nơi lưu bản nhạc mới

Em nhập tên mới cho bản nhạc là Nắng vàng 3 và nhấn Save

Ghi nhớ

– Muốn lưu lại các thay đổi có thể nhấn nhanh tổ hợp phím Ctrl và S.

– Muốn thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc có  thể nhân nhanh tổ hợp phím Ctrl và B

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 5 chi tiết, hay khác:

Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc 

Bài 1: Những gì em đã biết 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học lớp 5

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button