Học TậpLớp 5Tin học lớp 5

Tin học 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc | Giải SGK Tin học 5

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Tin học 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

A. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 125, 126, 127, 128 Hoạt động cơ bản:

Bạn đang xem: Tin học 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc | Giải SGK Tin học 5

Hướng dẫn tin học trang 125 Câu 1

Chèn thêm một ô nhịp

Trả lời

Em hãy mở đoạn nhạc TDN số 1 rồi chèn thêm một ô nhịp theo hướng dẫn sau:

– Chọn ô nhịp muốn được chèn thêm

– Nháy vào Thêm, chọn Ô nhịp, tiếp tục chọn Chèn một ô nhịp hoặc nhấn phím phím Insert

 Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

– Ô nhịp mới được chèn thêm sẽ xuất hiện ngay trước ở ô nhịp đã được chọn lúc đầu như hình dưới

Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 126 Câu 2

Chèn thêm nhiều ô nhịp

Trả lời

Tương tự như cách chèn một ô nhịp ở trên, em hãy thực hiện chèn thêm ba ô nhịp mới theo hướng dẫn sau;

– Chọn Chèn nhiều ô nhịp hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Insert trên bàn phím

 Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

– Nhập số lượng ô nhịp muốn chèn vào rồi nhấn Đồng ý

Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 127 Câu 3

Thay đổi tựa đề, tiêu đề, tên nhạc sĩ, . . . của bản nhạc đã tạo

Trả lời

Để thay đổi thông tin tên nhạc sĩ, tựa đề, tiêu đề của bản nhạc, em nháy đúp chuột vào thông tin đó, thay đổi nội dung hoặc kích thước chữ, loại chữ theo hướng dẫn dưới rồi thực hiện chỉnh sửa

Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

B. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 125, 126, 127, 128 Hoạt động thực hành:

Hướng dẫn tin học trang 127 Câu 1

Mở đoạn nhạc TDN số 1, chèn thêm hai ô nhịp và ghi thêm nốt nhạc vào hai ô nhịp mới, chơi thử đoạn nhạc đó.

Trả lời

Em hãy mở đoạn nhạc TDN số 1.

– Chọn ô nhịp muốn được chèn thêm

– Nháy vào Thêm, chọn Chèn nhiều ô nhịp hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Insert trên bàn phím

– Nhập số lượng ô nhịp muốn chèn (2) vào rồi nhấn Đồng ý

Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

Hướng dẫn tin học trang 127 Câu 2

Tạo bản nhạc mới hoặc chép  một bản nhạc em đã học trong sách Âm nhạc lớp 4 hoặc lớp 5. Soạn tựa đề, tiêu đề, tên nhạc sĩ, . . . của bản nhạc đã tạo. Chơi thử đoạn nhạc đó.

Trả lời

Em chép lại bản nhạc Múa vui.

–  Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn vào Tạo bản nhạc mới.

–  Nhập tựa đề Âm nhạc lớp 4, tiêu đề Múa vui và nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, rồi nhấn Tiếp theo

– Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

–  Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

–  Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

 Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

– Để ghi lời bản nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc

C. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 125, 126, 127, 128 Hoạt động ứng dụng, mở rộng:

Hướng dẫn tin học trang 127 Câu 1

Mở đoạn nhạc Múa vui, chèn thêm 8 ô nhịp, chép lại các nốt nhạc lần nữa và hãy sáng tác lời nhạc mới cho đoạn 2

Tin học lớp 5 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (ảnh 1)

Trả lời

Em mở đoạn nhạc Múa vui.

– Chọn ô nhịp muốn được chèn thêm

– Nháy vào Thêm, chọn Chèn nhiều ô nhịp hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Insert trên bàn phím

– Nhập số lượng ô nhịp muốn chèn (8) vào rồi nhấn Đồng ý

Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

Em sáng tác lời mới cho đoạn 2 rồi ghi lời cho bản nhạc

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc

Hướng dẫn tin học trang 128 Câu 2

Em tìm một bản nhạc thiếu nhi mà em thích, dùng MuseScore để chép, chơi thử rồi lưu vào máy tính.

Trả lời

Em chép lại bản nhạc TDN so 7

– Đồng lúa chín vàng

–  Khởi động MuseScore rồi nháy chuột chọn vào Tạo bản nhạc mới.

–  Nhập tựa đề Âm nhạc lớp 4  tiêu đề Đồng lúa chín vàng rồi nhấn Tiếp theo

– Chọn bản nhạc rồi nhấn Tiếp theo

–  Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo

–  Tạo Số chỉ nhịp và Số lượng ô nhịp, rồi nhấn Tiếp theo

– Để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

 Bước 1. Nhấn phím N

Bước 2. Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn chọn Vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc

Bước 4. Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hoàn thành bản nhạc, nhấn phím ESC để kết thúc qúa trình nhập nốt nhạc.

– Để ghi lời bản nhạc, em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó

Bước 3. Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo

Bước 4. Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc

– Để lưu bản nhạc vừa tạo

Bước 1. Chọn Tập tin rồi chọn Lưu trữ

Bước 2. Chọn nơi lưu, đặt tên bản nhạc là Đồng lúa chín vàng rồi nhấn Save

Ghi nhớ

– Muốn chèn thêm một ô nhịp, em có thể sử dụng phím Insert hoặc tổ hợp phím Ctrl và Insert để thêm nhiều ô nhịp.

– Để thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc, em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl và B.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 5 chi tiết, hay khác:

Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp 

Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc 

Bài 1: Những gì em đã biết 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học lớp 5

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button