Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Toán 6 Bài 5 Cánh diều: Hình có trục đối xứng | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 5: Hình có trục đối xứng

Trả lời câu hỏi giữa bài

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 5 Cánh diều: Hình có trục đối xứng | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Giải Toán 6 trang 108 Tập 1

Toán lớp 6 trang 108 Hoạt động:

a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42 (ảnh 1)

b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42 (ảnh 1)

Ở Hình 42 (hay Hình 43), đường thẳng d (màu đỏ) chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa này sẽ trùng khít vào nhau. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.

Giải Toán 6 trang 109 Tập 1

Toán lớp 6 trang 109 Luyện tập: Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Trong thực tế, có nhiều hình có trục đối xứng, mỗi học sinh có thể tự chọn một hình và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Chẳng hạn

+ Hình tam giác đều có trục đối xứng.

Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó (ảnh 1)

Hình tam giác ABC đều có các trục đối xứng là d1; d2; d3 như hình vẽ trên.

+ Hình mặt cười có trục đối xứng (là đường thẳng nét đứt trong hình).

Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó (ảnh 1)

Bài tập

Toán lớp 6 trang 109 Bài 1: Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

Lời giải:

+) Hình 48: Hình chữ H (in hoa) là hình có trục đối xứng và có hai trục đối xứng nhau sau:

Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 49: Hình ngôi sao có trục đối xứng và có 5 trục đối xứng a, b, c, d, e như sau:

Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 50: Hình hoa văn này có trục đối xứng và nó có 4 trục đối xứng a, b, c, d như sau:

Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

Toán lớp 6 trang 109 Bài 2: Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc).

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

Lời giải:

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

+) Hình 51 a) có 1 trục đối xứng:

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng (ảnh 1)

Toán lớp 6 trang 109 Bài 3: Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Lời giải:

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn:

+) Hình con bướm:

Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

+) Hình chiếc lá:

Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

+) Hình con chuồn chuồn:

Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

Trên thực tế, có nhiều hình khác có trục đối xứng, các em có thể tự tìm thêm.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 3

Thực hành phần mềm Geogebra

Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button