Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên sách Cánh diều hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 6.

 • Giải Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên – KNTT
 • Toán lớp 6 trang 84
 • Toán lớp 6 trang 85
 • Toán lớp 6 trang 86
 • Toán lớp 6 trang 87
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Trả lời câu hỏi giữa bài

Bạn đang xem: Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Giải Toán 6 trang 84 Tập 1

 • Câu hỏi khởi động trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để tìm được thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp cho (?): Do (– 3) . (– 4) = 12 nên 12 : (– 3) = (?) ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 36 : (– 9); ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 85 Tập 1

 • Hoạt động 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp cho (?): Do (– 5) . 4 = – 20 nên (– 20) : (– 5) = (?) ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (– 12) : (– 6); ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 86 Tập 1

 • Hoạt động 3 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp ở (?) trong bảng sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước” thích hợp (?): ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: a) Viết tất cả các số nguyên là ước của: – 15; – 12. ….

  Xem lời giải

Bài tập

Giải Toán 6 trang 87 Tập 1

 • Bài 1 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (– 45) : 5; ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 36 : (– 6) và 0; ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: a) (– 3) . x = 36; ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp là – 6 °C ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x; ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m ….

  Xem lời giải

 • Bài 8 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button