Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 1 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

a)Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;      

b)Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;    

c)Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

d)Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải:

– Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

– Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) Ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

Chẳng hạn: Nhân cả tử và mẫu của phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 với 3, ta được:

Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 (theo tính chất 1).

Vậy một phân số bằng phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

b) Ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

Chẳng hạn: Nhân cả tử và mẫu của phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6với 2, ta được:

 Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(theo tính chất 1).

Vậy một phân số bằng phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

c) Ta có thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Chẳng hạn: Chia cả tử và mẫu của phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6cho (−6), ta được:

 Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(theo tính chất 2).

Vậy một phân số bằng phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6là Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

d) Ta có thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Chẳng hạn: Chia cả tử và mẫu của phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6cho (−6), ta được:

Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(theo tính chất 2).

Vậy một phân số bằng phân sốBài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số 3/(-5) và (-21)/35 cho biết: a) Nhân cả ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số (-20)/30 và 4/(-6)cho biết: a) Chia cả tử ….

  • Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số (-18)/76; 125/(-375) ….

  • Thực hành 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số 3/(-5) thành phân số có mẫu dương. ….

  • Bài 2 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số sau: 12/(-24); (-39)/75; ….

  • Bài 3 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương: ….

  • Bài 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây ….

  • Bài 5 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn. a) 20 kg ….

  • Bài 6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *