Lớp 8

Viết đoạn văn cảm nhận về chú bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ (9 mẫu)

Viết đoạn văn cảm nhận về chú bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ bao gồm hướng dẫn viết cùng…

Xem thêm »

Thán từ là gì? Phân loại thán từ

Mời các em theo dõi nội dung bài học về Thán từ là gì? Phân loại thán từ do thầy…

Xem thêm »

Trợ từ là gì? Phân loại trợ từ

Mời các em theo dõi nội dung bài học về Trợ từ là gì? Phân loại trợ từ do thầy…

Xem thêm »

Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp là gì? Chức năng của từng đoạn văn chi tiết

Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp là gì?. Đoạn văn có nhiều cách trình bày: diễn…

Xem thêm »

Viết một đoạn văn song song và một đoạn văn phối hợp (mỗi đoạn khoảng 7-9 câu) theo chủ đề tự chọn (16 Mẫu)

Viết một đoạn văn song song và một đoạn văn phối hợp (mỗi đoạn khoảng 7-9 câu) theo chủ đề…

Xem thêm »

Viết đoạn văn trả lời cho câu hỏi: Phải chăng lòng yêu nước của mỗi người chỉ cần thể hiện khi Tổ quốc bị xâm lăng? (10 Mẫu)

Viết đoạn văn trả lời cho câu hỏi: Phải chăng lòng yêu nước của mỗi người chỉ cần thể hiện…

Xem thêm »

Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất (7 Mẫu)

Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất. (IIlya Ehrenburg (I-li-a E-ren-bua)). Hãy xem đây…

Xem thêm »

Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam (9 Mẫu)

Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam bao gồm…

Xem thêm »

Em được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thảo luận về chủ đề Thiên nhiên có vai trò gì đối với cuộc sống con người? và có trách nhiệm ghi chép nội dung thảo luận để trình bày lại cho các bạn nghe

Em được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thảo luận về chủ đề Thiên nhiên có vai trò gì đối…

Xem thêm »

Tình cảm quê hương quan trọng với mỗi người như thế nào? (28 Mẫu)

Tình cảm quê hương quan trọng với mỗi người như thế nào? bao gồm dàn ý chi tiết cùng 28…

Xem thêm »
Back to top button