Lớp 3

Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua (23 mẫu)

Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa…

Xem thêm »

Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất lớp 3 hay nhất (24 mẫu)

Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất bao gồm hướng dẫn viết cùng 24 bài mẫu tham khảo do…

Xem thêm »

Giới thiệu với bạn về một người làm nghề y mà em biết lớp 3 hay nhất (4 mẫu)

Giới thiệu với bạn về một người làm nghề y mà em biết bao gồm hướng dẫn viết cùng 4 bài…

Xem thêm »

Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (80 mẫu)

Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc…

Xem thêm »

Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường lớp 3 hay nhất (38 mẫu)

Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường bao gồm hướng dẫn viết cùng 38 bài…

Xem thêm »

Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe lớp 3 hay nhất (36 mẫu)

Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe bao gồm hướng dẫn…

Xem thêm »

Kể cho người thân về một nhân vật lịch sử có công với đất nước lớp 3 hay nhất (83 mẫu)

Kể cho người thân về một nhân vật lịch sử có công với đất nước bao gồm hướng dẫn viết cùng…

Xem thêm »

Nêu cảm nghĩ của em về hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà (14 mẫu)

Nêu cảm nghĩ của em về hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà bao…

Xem thêm »

Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về quê hương em lớp 3 hay nhất (14 mẫu)

Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về quê hương em bao gồm hướng dẫn viết cùng 14 bài…

Xem thêm »

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước lớp 3 hay nhất (51 mẫu)

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước bao gồm hướng dẫn…

Xem thêm »
Back to top button