Lớp 9

Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay (25 mẫu)

Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay bao…

Xem thêm »

Rừng là lá phổi xanh của nhân loại. Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên (5 mẫu)

Rừng là lá phổi xanh của nhân loại. Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về…

Xem thêm »

Bạo lực học đường đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Em hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên (51 mẫu)

Bạo lực học đường đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Em hãy viết một bài văn…

Xem thêm »

Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phẩm văn nghệ (truyện, thơ, phim, ảnh, tượng,…), trong đoạn văn đó có câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán (25 mẫu)

Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phẩm văn nghệ…

Xem thêm »

Nêu một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ý nghĩa, tác động của tác phẩm ấy đối với mình (9 mẫu)

Nêu một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ý nghĩa, tác động của tác phẩm…

Xem thêm »

Phân tích Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi lớp 9 hay nhất (17 mẫu)

Phân tích Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi bao gồm hướng dẫn viết cùng 17 bài mẫu tham…

Xem thêm »

Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách (20 mẫu)

Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách bao gồm hướng dẫn…

Xem thêm »

Phân tích các nhân vật Ngọc, Thái, Cửu lớp 9

Phân tích các nhân vật Ngọc, Thái, Cửu bao gồm hướng dẫn viết do thầy cô trường THCS Bình Chánh…

Xem thêm »

Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Thơm. (Chú ý: hoàn cảnh của nhân vật, tâm trạng và thái độ của Thơm với chồng, hành động của cô cứu Thái, Cửu.) lớp 9 (4 Mẫu)

Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Thơm. (Chú ý: hoàn cảnh của nhân vật, tâm trạng…

Xem thêm »

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt lớp 9 (2 Mẫu)

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng:…

Xem thêm »
Back to top button