Lớp 5

Hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em trở nên phong phú hơn (35 mẫu)

Hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em trở nên phong…

Xem thêm »

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở một làng quê (20 mẫu)

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển…

Xem thêm »

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu, chăn bò (15 mẫu)

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu, chăn bò…

Xem thêm »

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam (17 mẫu)

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền…

Xem thêm »

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng (5 mẫu)

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng…

Xem thêm »

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy (7 mẫu)

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bao gồm hướng dẫn…

Xem thêm »

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông (5 mẫu)

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông bao…

Xem thêm »

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Triển lãm về an toàn giao thông lớp 5 hay nhất (6 mẫu)

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Triển lãm về an toàn giao thông bao gồm hướng dẫn viết cùng…

Xem thêm »

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông (16 mẫu)

Em hãy lập chương trình cho hoạt động Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông bao gồm hướng…

Xem thêm »

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó (64 mẫu)

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó bao gồm…

Xem thêm »
Back to top button