Tài liệu & Biểu mẫu

Ý nghĩa lịch sử Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954

Ngày 10-10-1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt…

Xem thêm »

Thể lệ cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2023

Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2023” trên Internet dành cho học sinh THCS, THPT bắt…

Xem thêm »

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngày 10/10

Ngày giải phóng thủ đô 10/10 là một trong những sự kiện lớn của đất nước ta, tuy nhiên thế…

Xem thêm »

Đáp án Cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho Học sinh

Đáp án cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho học sinh THCS, THPT năm học…

Xem thêm »

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 02/10/2023 đến…

Xem thêm »

Đáp án cuộc thi Vì an toàn giao thông thủ đô 2023 – Vòng 1

Đáp án cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2023” – Vòng 1 giúp các em bổ…

Xem thêm »

Bài tham luận Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (2 mẫu)

Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân…

Xem thêm »

Bài tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (6 mẫu)

Tuần lễ học tập suốt đời 2023 bắt đầu từ 02/10/2023 – 08/10/2023 với Xây dựng năng lực tự học…

Xem thêm »

Bài phát biểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời (6 mẫu)

4 Bài phát biểu tuần lễ Học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề Xây dựng năng lực tự…

Xem thêm »

Bài diễn văn khai mạc tuần lễ Học tập suốt đời 2023

Dưới đây là 2 mẫu bài diễn văn khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023…

Xem thêm »
Back to top button