Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Số thập phân

Bài 5 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

0,6;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6; 0; Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6; −1,75.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Để sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chia thành 2 nhóm: nhóm số dương và nhóm số âm (số dương luôn lớn hơn 0 và lớn hơn số âm)

– Nhóm số dương: 0,6;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

– Nhóm số âm: Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ; Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ; −1,75.

Bước 2: Ta so sánh các số theo nhóm với nhau:

– Nhóm số dương: 0,6; Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Ta có: Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Quy đồng hai phân số Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 vàBài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  .

Mẫu số chung: 65.

Ta thực hiện:Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vì 40 > 39 nên Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 hayBài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Do đó Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 > 0,6.

– Nhóm số âm: Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  ; −1,75.

Ta có: Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Quy đồng các phân số Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ; Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ; Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Mẫu số chung: 24.

Ta thực hiện:Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vì −20 > −32 > −42 nên Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hay Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Do đóBài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6>Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6> −1,75.

Từ đó suy ra Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6> 0,6 > 0 >Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 >Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 > −1,75.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6; 0,6; 0;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;Bài 5 trang 31 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6; −1,75.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 1: Số thập phân hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khám phá 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc hại đối với môi trường ….

 • Thực hành 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân: 37/100; ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của 25/10 và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân. ….

 • Thực hành 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của các số thập phân sau: 7,02; −28,12; −0,69; 0,999. ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo ….

 • Thực hành 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: −12,13; −2,4; ….

 • Vận dụng trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao: Chất ….

 • Bài 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân: (-3519)/100; ….

 • Bài 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: −312,5; ….

 • Bài 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của các số thập phân sau: 9,32; −12,34; ….

 • Bài 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: −2,99; −2,9; ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button