Công nghệ 7 Bài 8 Kết nối tri thức: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng | Giải Công nghệ lớp 7

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Công nghệ 7 Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Hoạt động mở đầu trang 33 Bài 8 Công nghệ lớp 7: Thời gian nào trong năm là thích hợp nhất để trồng rừng? Quy trình trồng rừng được thực hiện như thế nào? Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ như thế nào để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt?

Trả lời:

– Thời gian thích hợp nhất để trồng rừng là:

+ Miền Bắc: mùa xuân và mùa thu

+ Miền Trung và miền Nam: mùa mưa

– Quy trình trồng rừng phân làm 2 trường hợp: trồng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.

– Để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt, cần chăm sóc và bảo vệ rừng:

+ Chăm sóc định kì 1 – 2 lần mỗi năm: làm hàng rào bảo vệ, phát quang và làm cỏ dại, tỉa và dặm cây, xới đất và vun gốc, bón phân cho cây.

+ Khai thác đồng bộ nhiều biện pháp như: trồng mới, chăm sóc thường xuyên, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng.

I. Trồng rừng

Khám phá trang 34 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng

Trả lời:

Nội dung

Bước

Rạch bỏ vỏ bầu

2

Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu

1

Lấp và nén đất lần 1

4

Đặt bầu vào lỗ trong hố

3

Lấp và nén đất lần 2

5

Vun gốc

6

Kết nối năng lực trang 34 Công nghệ lớp 7: Sử dụng intrenet, sách, báo, … để tìm hiểu tác dụng của các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu

Trả lời:

Tác dụng của các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:

– Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu: để đặt bầu

– Rạch bỏ vỏ bầu: giúp rễ phát triển thuận lợi hơn

– Đặt bầu vào lỗ trong hố: để trồng cây

– Lấp và nén đất lần 1: giúp giữ thăng bằng cây

– Lấp và nén đất lần 2: đảm bảo gốc cây chặt, không bị đổ

– Vun gốc: để khi tưới nước hay mưa đất lún xuống bằng miệng hố cây không bị ngập úng

Khám phá 1 trang 35 Công nghệ lớp 7: Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp

Trả lời:

Hình

Công việc

a

Đào hố trồng cây

b

Vun gốc

c

Đặt cây vào hố,

d

Nén đất

e

Lấp đất kín gốc cây.

Khám phá 2 trang 35 Công nghệ lớp 7: Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước

Trả lời:

Hình

Quy trình

a

Bước 1

c

Bước 2

e

Bước 3

d

Bước 4

b

Bước 5

Kết nối năng lực trang 35 Công nghệ lớp 7: Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu về các loại cây thường được dùng để trồng rừng

Trả lời:

Các loại cây thường được dùng để trồng rừng:

– Gỗ trầm hương

– Cây keo lá tràm

– Cây gỗ sưa

– Bạch đàn cao sản

– Gỗ mường đen

– Cây xoan đào

– Cây gỗ cẩm lai

II. Chăm sóc cây rừng

Khám phá trang 36 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình.

Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng

Trả lời:

Hình

Công việc

a

Tỉa và dặm cây

b

Phát quang và làm cỏ dại

c

Bón phân cho cây

d

Xới đất và vun gốc

e

Làm hàng rào bảo vệ

III. Bảo vệ rừng và môi trường sinh thái

Khám phá 2 trang 36 Công nghệ lớp 7: Chỉ ra những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái theo mẫu bảng dưới đây

Chỉ ra những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng

Trả lời:

– Những việc nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái:

+ Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên

+ Phòng chống cháy rừng.

+ Tuyên truyền bảo vệ rừng.

+ Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.

+ Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên.

+ Trồng rừng đầu nguồn

+ Tuần tra bảo vệ rừng

– Những việc không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái:

+ Đốt rừng làm nương rẫy.

+ Chăm thả đại gia súc (trâu, bò, …) càng nhiều càng tốt.

+ Khai thác gỗ xuất khẩu càng nhiều càng tốt.

Kết nối năng lực trang 37 Công nghệ lớp 7: Hãy đề xuất những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng hoặc cây xanh ở nhà trường và địa phương em.

Trả lời:

a. Ở trường:

* Những việc nên làm để bảo vệ cây xanh:

– Không trèo cây, bẻ cành

– Không khắc dấu lên cây

– Tưới cây thường xuyên

* Những việc không nên làm:

– Khắc dấu lên cây

– Leo trèo, bẻ cành, chặt cây.

b. Ở địa phương

* Những việc nên làm:

– Không trèo cây, bẻ cành

– Không khắc dấu lên cây

– Tưới cây thường xuyên

– Tuyên truyền trồng cây xanh và lợi ích của cây xanh tới người dân.

* Những việc không nên làm:

– Khắc dấu lên cây

– Leo trèo, bẻ cành, chặt cây.

Luyện tập & Vận dụng

Luyện tập 1 trang 37 Công nghệ lớp 7: Giải thích ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu.

Trả lời:

Ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu: giúp rễ phát triển thuận lợi hơn.

Luyện tập 2 trang 37 Công nghệ lớp 7: Hãy so sánh ưu, nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần

Trả lời:

 

Cây con có bầu

Cây con rễ trần

Giống nhau

– Giảm thời gian và số lần chăm sóc

– Sức đề kháng cao

Khác nhau

– Chi phí cao

– Tỉ lệ sống cao

– Chi phí thấp

– Chỉ phù hợp với cây có bộ rễ phát triển và phục hồi nhanh

Luyện tập 3 trang 37 Công nghệ lớp 7: Hoàn thành vào vở tên công việc chăm sóc rừng theo mẫu bảng dưới đây

Hoàn thành vào vở tên công việc chăm sóc rừng

Trả lời:

Tên công việc chăm sóc rừng

Mục đích

Bón phân cho cây

Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây

Làm hàng rào bảo vệ

Bảo vệ cây rừng khỏi các loại động vật gây hại

Tỉa và dặm cây

Đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp

Phát quang và làm cỏ dại

Tránh sự cạnh tranh về ánh sáng và thức ăn

Xới đất và vun gốc

Làm cho đất tơi, xốp; tạo điều kiện cho rễ cây phát triển

Vận dụng 1 trang 37 Công nghệ lớp 7: Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học.

Trả lời:

* Trồng cây trong khuôn viên trường hoặc nơi em sống bằng cây con có bầu theo 6 bước:

– Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu

– Bước 2: Rạch bỏ vỏ bầu

– Bước 3: Đặt bầu vào lỗ trong hố

– Bước 4: Lấp và nén đất lần 1

– Bước 5: Lấp và nén đất lần 2

– Bước 6: Vun gốc

* Chăm sóc cây trong khuôn viên trường hoặc nơi em sinh sống bằng những công việc sau:

– Làm hàng rào bảo vệ

– Làm cỏ

– Tỉa và dặm cây

– Xới đất và vun gốc

– Bón phân

Vận dụng 2 trang 37 Công nghệ lớp 7: Quan sát kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ở gia đình/ nhà trường. địa phương em và đề xuất những điểm cần thay đổi (nếu có)

Trả lời:

* Ở gia đình em: 

– Kĩ thuật trồng: không vun gốc nên cây bị úng nước khi mùa mưa. Do đó cần thực hiện bước vun gốc đúng kí thuật

– Chăm sóc: không làm hàng rào bảo vệ nên gia súc gia cầm phá hại cây trồng. Do đó, cần làm hàng rào bảo vệ cây theo quy trình chăm sóc cây trồng.

* Ở nhà trường:

– Kĩ thuật trồng: không nén đất lần 2 nên cây hay bị đổ, gẫy khi mùa mưa bão. Do đó, cần thực hiện nén đất lần 2 theo đúng kĩ thuật.

– Chăm sóc: không bón phân cho cây nên cây chậm phát triển, không đủ chất dinh dưỡng dẫn tới việc chậm phát triển. Do đó, cần bón phân đầy đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

* Ở địa phương em:

– Kĩ thuật trồng: Không rạch bỏ vỏ bầu nên cây chậm phát triển, nhiều trường hợp chết. Do đó, cần rạch bỏ vỏ bầu theo đúng yêu cầu kĩ thuật.

– Chăm sóc: không phát quang và làm cỏ dại, dẫn đến hiện tượng cây trồng chậm phát triển, cỏ dại mọc um tùm. Do đó, cần phát quang và làm cỏ dại để tạo điều kiện cho cây tiếp xúc ánh sáng, lấy chất dinh dưỡng.

Vận dụng 3 trang 37 Công nghệ lớp 7: Viết một đoạn văn ngắn, một câu chuyện hoặc vẽ một bức tranh thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng.

Trả lời:

Không chỉ bảo vệ cuộc sống của con người. Rừng còn đem lại giá trị kinh tế lớn. Bởi vậy mà ông cha ta mới có câu: “Rừng vàng biển bạc” là thế. Trong rừng có rất nhiều loài động vật hoang dã, có giá trị kinh tế cao. Nhiều loại cây cung cấp nguồn nguyên liệu quý cho công nghiệp và dược phẩm, là nguồn gen hoang dại có giá trị trong lai tạo giống mới cho nông nghiệp và chăn nuôi. Rừng còn là một địa điểm du lịch thú vị cho những người ưa thích khám phá mạo hiểm.

Ngoài ra, rừng đôi khi còn trở thành bạn của con người. Trong chiến tranh, bộ đội ta phải sống trong rừng. Rừng giúp chúng ta ẩn nấp, rừng giúp vây bắt quân thù. Đặc biệt, với đất nước có diện tích rừng lớn như Việt Nam. Thì rừng còn trở thành ranh giới tự nhiên với các nước láng giềng, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng…

Với tầm quan trọng như vậy, thì bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi con người. Chúng ta cần có những biện pháp tích cực như: trồng cây gây rừng, không chặt phá rừng bừa bãi, khai thác rừng đúng cách, không đốt rừng làm nương rẫy, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”… Những hành động nhỏ bé sẽ góp phần tích cực trong việc bảo vệ rừng.

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Ôn tập chương 2

Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi

Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi

Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Công nghệ 7 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *