Học TậpLớp 6

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy (18 mẫu)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy bao gồm hướng dẫn viết cùng 18 bài mẫu tham khảo do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngắn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy
Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy

Mục lục

Gợi ý viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp)

1. Về hình thức, bố cục cần có:

Bạn đang xem: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy (18 mẫu)

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên văn bản (biên bản về việc gì)
 • Thời gian, địa điểm ghi biên bản.
 • Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.
 • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa…)
 • Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tọa)

2. Về nội dung, thông tin cần bảo đảm:

 • Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20… – 20…

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Cô Đỗ Lan Phương
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 40 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Đoàn Phương Dung – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Thùy Linh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Đoàn Phương Dung tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện học kì I, năm học 20… – 20… . Sau đó, chủ tọa sẽ nêu ra những vấn đề xấu còn tồn tại trong lớp học.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 36/40
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 4/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 40/40 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Những vấn đề xấu còn tồn tại:

 • Một số học sinh chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường, lớp như đi học muộn, không mặc đúng đồng phục, không đeo khăn quàng đỏ…
 • Một số học sinh không làm bài tập về nhà, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
 • Trong các giờ học, một số học sinh còn nói chuyện riêng, bị thầy cô giáo nhắc nhở.

 

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:

 

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập, phấn đấu 40/40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp, phấn đấu 40/40 học sinh đạt hạnh kiểm tốt.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Cả lớp đã chấp hành khá tốt các nội quy của trường, lớp.
 • Một số bạn học sinh có thành tích nổi bật, cần khen thưởng như: Đỗ Tuấn Hùng, Nguyễn Mai Hương, Đào Tùng Lâm, Hoàng Ánh Ngọc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thùy Linh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đoàn Phương Dung

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 8 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A3)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Anh Đức
 • Toàn thể học sinh lớp 6A3: 40 học sinh

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mai Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đoàn Ánh Tuyết

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Mai Phương phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3 do nhà trường phát động.

– Các lớp sẽ đăng kí một tiết mục dự thi tập thể, 2 tiết mục dự thi cá nhân. Các tiết mục văn nghệ có nội dung liên quan đến chủ đề ngày 8 tháng 3 (Quốc tế Phụ nữ).

– Tập thể đã họp và thống nhất:

 • Một tiết mục dự thi tập thể: Bài hát “Con yêu mẹ”
 • Hai tiết mục dự thi cá nhân: Bạn Hồng Hạnh đăng kí một tiết mục múa dân gian, Bạn Đức Cường đăng kí một tiết mục vẽ tranh.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia tiết mục dự thi tập thể: Nguyễn Hồng Anh, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Lan Phương, Nguyễn Đức Huy, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Ánh, Trịnh Đức Tùng, Phạm Ngọc Huyền, Ngô Minh Thu, Đỗ Hà Lan, Nguyễn Xuân Anh, Đào Mạnh Tùng, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Tố Lan, Nguyễn Ánh Ngọc, Đinh Thu Hà, Hà Ngọc Ánh, Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Trang Thảo, Trương Thảo Nhi.
 • Thời gian tập luyện: Sau các buổi học, từ 17h đến 17h30 phút.
 • Các bạn Hồng Hạnh và Đức Cường đưa ra ý kiến về các tiết mục dự thi cá nhân.

 

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về các tiết mục dự thi cá nhân

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đoàn Ánh Tuyết

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Phương

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN

TOÁN

Khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Nguyễn Hồng Nhung – Giáo viên môn Toán
 • Tập thể học sinh lớp các lớp khối 6.

Chủ trì: Cô Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký: Phạm Ngọc Anh (Lớp trưởng lớp 6A1)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Nhung khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra phương pháp học tập môn Toán tốt.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Toán trong học kì I.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm: Bạn Phương Trang (Lớp 6A1), bạn Tùng Anh (Lớp 6A2).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi (Khoảng 5 bạn)

(2) Bạn Ngọc Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Toán của khối 6:

 • Một số bạn chưa nắm được các công thức toán học, phương pháp giải toán.
 • Nhiều bạn còn lười học, chưa làm bài tập về nhà.
 • Kết quả điểm thi cuối kì chưa cao: Điểm dưới trung bình chiếm khoảng 20%.
 • Kết quả: Giỏi: 50%; Khá: 30%; Yếu: 20%.

 

(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

 

– Kinh nghiệm của Trang:

 • Năm chắc các công thức Toán học
 • Tăng cường luyện tập
 • Làm một số đề thi thử

– Kinh nghiệm của Tùng Anh:

 • Nắm vững kiến thức cơ bản
 • Thường xuyên luyện tập
 • Làm thêm các bài nâng cao.

(4) Cô Nhung tổng kết:

 • Lắng nghe và ghi chép lời giảng của thầy cô.
 • Năm chắc lý thuyết
 • Ôn tập mỗi ngày
 • Trao đổi, học tập theo nhóm

Biên bản kết thúc lúc: 10 giờ cùng ngày.

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Phạm Ngọc Anh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.
 • Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.
 • Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

– Vấn đề còn tồn tại:

 • Một số bạn còn đi học muộn.
 • Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.
 • Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.
 • Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc trực tuần của lớp.
 • Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Lớp có tiến bộ so với tuần trước.
 • Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

LỚP 6B

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: 10h30, ngày 20 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: tại phòng A8 (phòng học của lớp 6B)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Mai Chi

– Toàn thể hoạc sinh lớp 6B

Chủ trị (chủ tọa): Nguyễn Hải Đăng – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản):  Diệp Thảo Chi

Nội dung:

Chủ tọa Nguyễn Hải Đăng phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

– Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

– Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.

– Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,….

– Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.

Bạn Nguyễn Thanh Hằng xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn.

Bạn Lê Bảo An đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thư kí                                                            Chủ tọa

(Đã kí)                                                             (Đã kí)

Diệp Thảo Chi                                          Nguyễn Hải Đăng

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 6

TRƯỜNG THCS HOÀNG LIỆT                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP: 6A1                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

 Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: 10h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: tại phòng D36 (phòng học của lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Mai Ngọc

– Toàn thể hoạc sinh lớp 6A1

Chủ trị (chủ tọa): Trần Hải Đăng – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Trương Diệp Thảo Chi

Nội dung:

Chủ tọa Trần Hải Đăng phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

– Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

– Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.

– Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,….

– Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.

Bạn Nguyễn Thanh Hằng xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn.

Bạn Lê Bảo An đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thư kí                                                            Chủ tọa

(Đã kí)                                                             (Đã kí)

Trương Diệp Thảo Chi                                          Trần Hải Đăng

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 20… – 20…

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6B)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: thầy Nguyễn Đức Tuấn
 • Toàn thể học sinh lớp 6B: 48 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Hà Trang – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Hoàng Thu Thảo

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Hà Trang tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 30/48
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 18/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 48/48 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Vấn đề còn tồn tại: Nhiều học sinh còn chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường và lớp: còn đi học muộn, chưa làm bài tập về nhà…

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Nhiều bạn học sinh có thành tích học tập tập tốt.
 • Tuy nhiên cả lớp cần nghiêm túc thực hiện nội quy của trường và lớp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 – 11

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Linh Chi
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 45 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Phương Thảo – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đỗ Đức Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Phương Thảo phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do nhà trường phát động.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Bụi phấn”: 13/45
 • Diễn kịch “Thầy giáo của em”: 26/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là diễn kịch.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia đóng kịch: Minh Trang, Thu Hà, Tuấn Anh – đóng vai học sinh; Hoàng Bách – Thầy giáo.
 • Nhóm viết kịch bạn: Minh Phương, Đỗ Hùng

 

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về nội dung của kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc: 8 giờ ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Đỗ Thị Hoài – giáo viên môn Ngữ văn.
 • Học sinh các lớp của khối 6.

Chủ trì: cô Hoài…

Thư ký: Nguyễn Minh Anh (lớp trưởng lớp 6A)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Hoài khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm (bạn Minh, Phương và Thu).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi.

(2) Bạn Minh Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn của toàn khối:

 • Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn.
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề.
 • Kết quả: Giỏi: 40%; Khá: 50%; Yếu: 10%.

(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

– Kinh nghiệm của bạn Minh:

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng, liên tưởng, đào sâu để suy nghĩ để có cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

– Kinh nghiệm của bạn Thu:

 • Mỗi văn bản cần có những nét độc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để xác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết.
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

(4) Cô Hoài tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kỹ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao.
 • Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài.
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo.
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

Biên bản kết thúc lúc: 11 giờ cùng ngày.

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Anh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Hoài

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 26 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6C)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 • Toàn thể học sinh lớp 6AC: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 11

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          LỚP: 6A1                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Họp thống nhất vấn đề vệ sinh trường lớp

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Địa điểm: Lớp 6A1, Trường THCS Nghĩa Tân.

2. Thành phần tham dự

– Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A1.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

– Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

– Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

– Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

– Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

– Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

– Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 12

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Lập, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Biên bản

Tổng kết đợt thi đua học tốt, tham gia phong trào thể thao, văn nghệ

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

I.  Thành phần dự họp

– Cô giáo chủ nhiệm

– Các bạn trong lớp (tổng số 46 có mặt 45, vắng 01 có lí do (bạn Nguyễn Văn Nam)

– Đại biểu: Thầy Hiệu phó và cô giáo Tổng phụ trách đoàn đội

Chủ trì cuộc họp: Cô giáo chủ nhiệm

Thư kí: Nguyễn Hà An, lớp phó phụ trách học tập.

II.  Nội dung

1-  Cô chủ nhiệm nêu lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn lớp cách thức tiến hành tổng kết thi đua.

2-  Lớp trưởng đọc tổng kết đợt thi đua của lớp và đưa ra tiêu chí bình xét cá nhân, tập thể xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng.

Kết quả thi đua của lớp:

Về học tập:

– Ưu điểm:

+ Cả lớp đạt nhiều hoa điểm 10, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài

+ Có bạn Hoàn Ngọc An đạt giải khuyến khích kì thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

– Nhược điểm:

+ Một số bạn còn chưa tích cực trong học tập.

Về hoạt động:

– Ưu điểm:

+ Lớp tích cực làm báo tường và chuẩn bị tiết mục văn nghệ

+ Cả lớp đã có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động tập thể.

3-  Các bạn trong lớp phát biểu ý kiến góp ý, giới thiệu những cá nhân, tổ, nhóm xuất sắc (lược ghi những ý chính).

4-  Đại biểu phát biểu ý kiến (lược ghi ý chính).

5-  Cô giáo chủ nhiệm đánh giá tổng quát những thành tích và những tồn tài cần khắc phục trong đợt thi đua (lược ghi ý chính). Hướng dẫn lớp cách thức biểu quyết bầu cá nhân và tập thể xuất sắc (bằng hình thức giơ tay).

6-  Sau khi lớp biểu quyết, lớp trưởng thông báo lại danh sách những cá nhân, tổ, nhóm xuất sắc của lớp được đề nghị nhà trường khen thưởng và nêu vắn tắt nhiệm vụ của lớp trong thời gian còn lại của học kì 1.

7-  Thư kí thông qua biên bản trước lớp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 ngày 17 tháng 11 năm 2021

                      Chủ tọa                                                       Thư kí

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

 Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: .., ngày … tháng … năm 2022

Địa điểm: tại phòng … (phòng học của lớp 6…)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô….

– Toàn thể hoạc sinh lớp 6….

Chủ trị (chủ tọa): ….. – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): …….

Nội dung:

Chủ tọa …….. phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Quảng cáo

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

– Chủ nhật ngày ../4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày …/4: 10/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày …/4: 5/35 biểu quyết

– Chủ nhật ngày ./4.: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

– Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.

– Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,….

– Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.

Bạn …… xung phong mang trại vì gia đình có sẵn.

Bạn … đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thư kí                                                            Chủ tọa

(Đã kí)                                                             (Đã kí)

………..                                                                ………

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: …giờ …phút, ngày …tháng …năm …

Địa điểm: tại phòng ….(phòng học lớp 6…)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô ……………..

– Toàn thể học sinh lớp 6…

Chủ trì (Chủ tọa): …………………. – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): ………………………..

Nội dung:

(1) Chủ tọa …………….. thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

+ Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.

+ Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.

+ Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

– Vấn đề còn tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.

+ Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

+ Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.

+ Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

+ Phân công các bạn: …………………. phụ trách công việc trực tuần của lớp.

+ Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

+ Lớp có tiến bộ so với tuần trước.

+ Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …giờ ..phút, ngày….tháng ..năm …

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: ………, ngày ….tháng …năm ….

Địa điểm: tại phòng ….(phòng học của lớp 6…)

Thành phần tham dự:

+ Giáo viên chủ nhiệm: cô……………

+ Toàn thể hoạc sinh lớp 6….

Chủ trị (chủ tọa): …………………. – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): …………………

Nội dung:

Chủ tọa …………………… phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

+ Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

+ Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.

+ Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,….

+ Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.

Bạn …………… xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn.

Bạn ………….đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào …., ngày …tháng …năm ….

Thư kí 

(Đã kí) 

Chủ tọa

(Đã kí) 

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng 20 – 11

Thời gian bắt đầu: …giờ …phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp ….)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô ………………
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: ….thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): ………………….- Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): …………………….

Nội dung:

(1) Chủ tọa …………. phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do nhà trường phát động.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Bụi phấn”: 13/45
 • Diễn kịch “Thầy giáo của em”: 26/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là diễn kịch.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia đóng kịch: ……….. – đóng vai học sinh; Hoàng Bách – Thầy giáo.
 • Nhóm viết kịch bạn: …………………….

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về nội dung của kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …giờ ….phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 17

BIÊN BẢN
HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 26/3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 • Toàn thể học sinh lớp 6A: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy- Mẫu 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

– Địa điểm: Lớp 6A, Trường THCS Cầu Giấy.

Tổ chức họp lớp để triển khai một số công việc nhằm phục vụ cho kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường do nhà trường phát động

2. Thành phần tham dự:

– Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ trì cuộc họp: Trần Duy Hưng (lớp trưởng)

– Thư ký cuộc họp: Mai Hà Anh

4. Sĩ số học sinh của lớp:… bạn; có mặt……..bạn; Vắng mặt………. bạn

5. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

6. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Hưng phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

– Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

– Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

– Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

7. Ý kiến góp ý:

– Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

– Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

– Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ….. phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

*****

Trên đây là hơn 18 mẫu Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy lớp 6 do thầy cô biên soạn. Hy vọng nội dung trong bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình đạt điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tậplớp 6

5/5 - (8 bình chọn)


Nguyễn Thanh Tùng

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button