Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Bài 3 Chân trời sáng tạo: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Giải SGK Toán lớp 6 CTST

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

 Giải Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Giải Toán 6 trang 77 Tập 2

Bạn đang xem: Giải Toán 6 Bài 3 Chân trời sáng tạo: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Giải SGK Toán lớp 6 CTST

Toán lớp 6 trang 77 Câu hỏi khám phá: Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

Trong Hình 1:

– Số điểm chung của hai đường thẳng AB và AD:

+ Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B. 

+ Đường thẳng AD có chứa hai điểm A và D.

Do đó, hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A.

 Số điểm chung của hai đường thẳng AB và DC:

+ Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B. 

+ Đường thẳng DC có chứa hai điểm D và C.

Do đó, hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

 Vậy hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A và hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

Toán lớp 6 trang 77 Câu hỏi thực hành: Cho đường thẳng MN như hình bên.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Lời giải:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN nên hai đường thẳng này có một điểm chung.  

Chẳng hạn: vẽ hai đường thẳng CD và MN cắt nhau tại điểm A.

Cách vẽ:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Bước 2: Lấy điểm A bất kỳ thuộc đường thẳng MN, giả sử điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua A và không trùng với đường thẳng CD.

Ta có đường thẳng CD cắt đường thẳng MN như hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

b) Cách vẽ đường thẳng EF song song với đường thẳng MN:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Bước 2: Lấy điểm E nằm ngoài đường thẳng MN. 

Tài liệu THCS Bình Chánh

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua điểm E và song song với đường thẳng MN. Lấy điểm F thuộc đường thẳng vừa vẽ. 

Ta được đường thẳng EF song song với đường thẳng MN như hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Giải Toán 6 trang 78 Tập 2

Toán lớp 6 trang 78 Câu hỏi vận dụng

– Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.

– Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Lời giải:

– Hình ảnh của hai đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn: 

• Hình ảnh của hai đường thẳng song song trong thực tiễn:

+ Hai đường dây điện.

Tài liệu THCS Bình Chánh

+ Hai mép bàn hình chữ nhật.

Tài liệu THCS Bình Chánh

• Hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau trong thực tiễn:

Chiều dài và chiều rộng của căn phòng.

Tài liệu THCS Bình Chánh

– Hình ảnh tia trong thực tiễn: 

+ Tia sét.

Tài liệu THCS Bình Chánh

+ Tia laser.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Toán lớp 6 trang 78 Bài 1: Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có 1 đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Lời giải:

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Do đó, qua hai điểm A và B phân biệt chỉ có 1 đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Vậy phương án đúng là (B) chỉ có 1 đường thẳng.

Toán lớp 6 trang 78 Bài 2: Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Lời giải:

a) Cách vẽ hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

Cách 1:

– Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

– Vẽ đường thẳng q cắt đường thẳng p.

– Lấy điểm M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Ta có hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Cách 2: 

– Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

– Lấy điểm M thuộc đường thẳng p.

– Vẽ đường thẳng q đi qua điểm M và không trùng với đường thẳng p.

Ta có hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

b) Vì đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y nên ta sẽ không xét trường hợp ba đường thẳng giao nhau tại một điểm. 

Ta xét hai trường hợp còn lại:

– Trường hợp 1: Đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ:

– Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

– Vẽ đường thẳng n cắt đường thẳng m.

– Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

* Ta có hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

– Trường hợp 2: Đường thẳng m và đường thẳng n song song với nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ:

– Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

– Vẽ đường thẳng n song song với đường thẳng m.

– Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

* Ta có hình vẽ:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Toán lớp 6 trang 78 Bài 3: Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

a) Trong hình a) có ba đường thẳng song song với nhau nên không có giao điểm nào.

b) Đặt các đường thẳng trong hình b) là các đường thẳng a, b, c.

Giả sử đường thẳng a và c cắt nhau tại điểm A, đường thẳng b và c cắt nhau tại điểm B (như hình vẽ).

Tài liệu THCS Bình Chánh

Do đó đường thẳng  a và b cắt đường thẳng c lần lượt tại hai điểm A và B.

Vậy trong hình b) có hai giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

c) Đặt các đường thẳng trong hình c) là các đường thẳng m, n, p.

Giả sử ba đường thẳng m, n, p cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ).

Tài liệu THCS Bình Chánh

Vậy trong hình c) có một giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

d) Đặt các đường thẳng trong hình d) là các đường thẳng c, d, e.

Giả sử đường thẳng c và e cắt nhau tại điểm C, đường thẳng d và e cắt nhau tại điểm D, đường thẳng c và d cắt nhau tại E (như hình vẽ).

Tài liệu THCS Bình Chánh

Do đó ba đường thẳng c, d, e đôi một cắt nhau tại các điểm C, D, E.

Vậy trong hình d) có ba giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

Toán lớp 6 trang 78 Bài 4: Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 6: Góc

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button