Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Thực hành 1 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bạn đang xem: Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, B, D cũng thẳng hàng. Hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

– Trên Hình 2 có:

+ Ba điểm M, N, Q cùng thuộc đường thẳng b nên ba điểm này thẳng hàng.

+ Hai điểm M, N cùng thuộc đường thẳng b và điểm P không thuộc đường thẳng b nên ba điểm này không thẳng hàng.

Vậy trên Hình 2, ba điểm M, N, Q thẳng hàng và ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

(Ta cũng có thể chọn các bộ ba điểm không thẳng hàng khác như: M, Q, P hoặc N, Q, P).

– Trên Hình 3 có:

+ Ba điểm P, S, Q cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm này thẳng hàng.

* Kiểm tra bộ ba điểm N, S, R và M, P, R có thẳng hàng hay không:

+ Kiểm tra bộ ba điểm N, S, R: 

• Đặt thước dọc theo hai trong ba điểm N, S, R. Chẳng hạn: đường thẳng đi qua hai điểm N và S (như hình vẽ).

• Kiểm tra điểm R có nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm kia hay không.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Ba điểm thẳng hàng là M, P, R

Nhận thấy: Điểm R không thuộc đường thẳng đi qua hai điểm N và S.

Do đó ba điểm N, S, R không thẳng hàng.

+ Kiểm tra bộ ba điểm M, P, R: 

• Đặt thước dọc theo hai trong ba điểm M, P, R. Chẳng hạn: đường thẳng đi qua hai điểm M và P (như hình vẽ).

• Kiểm tra điểm R có nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm kia hay không.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Nhận thấy: Điểm R không thuộc đường thẳng đi qua hai điểm M và P.

Do đó ba điểm M, P, R thẳng hàng.

Vậy bộ ba điểmt hẳng hàng trên Hình 3 là (P, S, Q); (M, P, R).

– Ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, B, D cũng thẳng hàng nên bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng.

Cách vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C thỏa mãn yêu cầu đề bài:

Bước 1: Vẽ vào vở hai điểm A và B (như hình vẽ).

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (như hình vẽ).

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bước 3: Lấy điểm D bất kỳ thuộc đường thẳng AB. Chẳng hạn: điểm D thuộc đường thẳng AB và nằm bên phải điểm B.

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bước 4: Lấy điểm C thuộc đường thẳng AB. Ba vị trí khác nhau của điểm C là:

Vị trí thứ nhất: Điểm C thuộc đường thẳng AB và nằm bên trái điểm A (như hình vẽ).

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vị trí thứ hai: Điểm C thuộc đường thẳng AB và nằm giữa hai điểm A và B (như hình vẽ).

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vị trí thứ ba: Điểm C thuộc đường thẳng AB và nằm giữa hai điểm B và D (như hình vẽ).

Thực hành 1 trang 75 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 74 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai ….

  • Thực hành 2 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm ….

  • Bài 1 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm ….

  • Bài 2 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó ….

  • Bài 3 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm: a) Nằm giữa hai điểm M và N ….

  • Bài 4 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, ….

  • Bài 5 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button