Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking trang 23 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking trang 23 – Global Success

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking trang 23 | Global Success

1 (trang 23 Tiếng Anh 10): Which of the following activities do you think teenagers should or shouldn’t do to live green? Put a tick in the appropriate column (Bạn nghĩ thanh thiếu niên nên hoặc không nên làm những hoạt động nào sau đây để sống? Đánh dấu vào cột thích hợp)

Đáp án:

1. Shouldn’t

2. Should

3. Shouldn’t

4. Should

5. Shouldn’t

6. Should

Hướng dẫn dịch:

1. Để các thiết bị của bạn bật khi không sử dụng

2. Tái chế các mặt hàng đã sử dụng của bạn

3. Sử dụng túi nhựa khi mua sắm

4. Mua thực phẩm hữu cơ

5. Xả rác bừa bãi trên đường phố

6. Trồng cây xanh

2 (trang 23 Tiếng Anh 10): The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities (Bảng dưới đây trình bày lý do tại sao thanh thiếu niên thích hoặc không nên thực hiện các hoạt động bài 1. Làm việc theo cặp và kết hợp chúng với các hoạt động)

Gợi ý:

a. 5

b. 1

c. 3

d. 4

e. 2

f. 6

Hướng dẫn dịch:

a. Điều này khiến đường phố trở nên bẩn thỉu và ô nhiễm.

b. Điều này gây lãng phí điện và tạo ra những tình huống nguy hiểm.

c. Phải mất nhiều năm để vật liệu phân hủy thành các mảnh nhỏ.

d. Điều này làm giảm việc sử dụng các hóa chất có hại trong thực phẩm.

e. Điều này bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

f. Chúng cung cấp bóng râm và không khí trong lành.

3 (trang 23 Tiếng Anh 10): Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green. (Làm việc nhóm. Thảo luận và trình bày ý kiến của bạn về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để sống xanh.)

Gợi ý:

There are many things that we should or shouldn’t do to live green. We should recycle our used items so that we can protect natural resources. We shouldn’t drop litter in the street because this will make the street dirty and pollute the environment.

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều điều mà chúng ta nên làm hoặc không nên làm để sống xanh. Chúng ta nên tái chế các vật dụng đã qua sử dụng để có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi ra đường vì sẽ làm bẩn đường phố và ô nhiễm môi trường. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 18,19 Tiếng Anh 10): 1. Listen and read… 2.Read the conversation again and answer…

Language (trang 19,20,21 Tiếng Anh 10): 1. Listen and repeat… 2. Listen and practise saying the following…

Reading (trang 21,22 Tiếng Anh 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and… 2. Read the following text and choose the…

Speaking (trang 23 Tiếng Anh 10): 1. Which of the following activities do you… 2. The table below presents the reasons…

Writing (trang 25 Tiếng Anh 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for… 2. Read the incomplete paragraph about…

Communication and Culture (trang 25,26 Tiếng Anh 10): 1. Listen and complete the conversation… 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for…

Looking back and Project (trang 26,27 Tiếng Anh 10): 1. Listen and underline the words with the consonant blends… 2. Complete the sentences…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button