Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Review 2 Skills trang 71 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Review 2 Skills trang 71 – Kết nối tri thức

1 (trang 71 SGK Tiếng Anh 7): Choose one appropriate option (A, B, or C) to fill in each gap of the paragraph. (Chọn một phương án thích hợp (A, B hoặc C) để điền vào mỗi khoảng trống của đoạn văn.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Review 2 Skills trang 71 – Global Success Kết nối tri thức

What kind of music do you enjoy? Some people like going to (1) concerts or listening to an orchestra. The musicians wear very formal clothes, and the audience is silent until the end of the (2). If you are a fan of rock music, you can dance to the music or sing some rock songs at football stadiums or in parks. (3) music is often played at weddings and parties in many countries. Nowadays, we can (4) to music in shops and lifts. Teenagers even listen to music when they (5). Music is everywhere!

1. A. classic                   B. class                           C. classical

2. A. performance          B. orchestra                             C. band

3. A. Historical              B. Traditional                C. National

4. A. hear                       B. have                          C. listen

5. A. study                     B. do                              C. go

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích thể loại nhạc nào? Một số người thích đi xem hòa nhạc cổ điển hoặc nghe một dàn nhạc. Các nhạc công mặc quần áo rất trang trọng, và khán giả im lặng cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn. Nếu là người yêu thích nhạc rock, bạn có thể nhún nhảy theo điệu nhạc hoặc hát một vài bản nhạc rock tại các sân vận động bóng đá hoặc trong công viên. Âm nhạc truyền thống thường được chơi trong các đám cưới và tiệc tùng ở nhiều quốc gia. Ngày nay, chúng ta có thể nghe nhạc trong các cửa hàng và thang máy. Thanh thiếu niên thậm chí còn nghe nhạc khi học. Âm nhạc ở khắp mọi nơi!

2 (trang 71 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Imagine you have just visited a lower secondary school. Ask and answer the questions, using the following suggestions. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng bạn vừa đến thăm một trường trung học cơ sở. Hỏi và trả lời các câu hỏi, sử dụng các gợi ý sau.)

• Where the school is.

• How many teachers and students there are.

• What school facilities are.

• What school outdoor activities students do.

Gợi ý:

– Where is the school you visited?

– It’s in Nguyen Du Street.

– How many teachers and students are there?

– 20 teachers and over 300 students.

– How about school facilities?

– It’s a modern school with 20 classrooms, 2 computer rooms, 1 gym, 1 garden and a big laboratory.

– What school outdoor activities do students do?

– They plant trees and clean the schoolyard.

Hướng dẫn dịch:

– Trường bạn đã đến thăm ở đâu?

– Nó ở đường Nguyễn Du.

– Có tất cả bao nhiêu giáo viên và học sinh?

– 20 giáo viên và hơn 300 học sinh.

– Cơ sở vật chất của trường như thế nào?

– Đây là một ngôi trường hiện đại với 20 phòng học, 2 phòng máy tính, 1 phòng tập thể dục, 1 khu vườn và một phòng thí nghiệm lớn.

– Ở trường học sinh hoạt động ngoài trời gì?

– Các em trồng cây và dọn dẹp sân trường.

3 (trang 71 SGK Tiếng Anh 7): Listen to a man talking about his meal at a restaurant and tick (V) the adjectives you hear (Nghe một người đàn ông nói về bữa ăn của anh ấy ở nhà hàng và đánh dấu (V) vào những tính từ mà bạn nghe được)

Tiếng Anh 7 Review 2 Skills (ảnh 1)

Đáp án: 1, 2, 4

Nội dung bài nghe:

Last weekend, I went to a restaurant near my sister’s home. For a starter, I had a fresh salad. My main dish was fish. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good – very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It’s usually delicious but this time it wasn’t very sweet. So, I didn’t eat much. Then I had a glass of juice. I think the meal was OK.

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần trước, tôi đến một nhà hàng gần nhà của chị gái tôi. Để bắt đầu, tôi đã có một món salad tươi. Món ăn chính của tôi là cá. Tôi thực sự rất thích các loại gia vị trong đó. Các loại rau rất tốt – rất tươi và ngon. Đối với món tráng miệng, tôi đã có một cây kem. Nó thường ngon nhưng lần này nó không ngọt lắm. Vì vậy, tôi đã không ăn nhiều. Sau đó, tôi có một ly nước trái cây. Tôi nghĩ bữa ăn đã ổn.

4 (trang 71 SGK Tiếng Anh 7): Listen again and fill in each gap with ONE word (Nghe lại và điền vào mỗi khoảng trống bằng MỘT từ)

Tiếng Anh 7 Review 2 Skills (ảnh 2)

Đáp án:

1. salad

2. fish

3. vegetables

4. juice

Hướng dẫn dịch:

Món khai vị: salad

Món chính: cá, rau củ

Tráng miệng: một cái kem

Đồ uống: một cốc nước ép

5 (trang 71 SGK Tiếng Anh 7): Write a paragraph of about 60 words about a meal you had at a restaurant. (Viết một đoạn văn khoảng 60 từ về bữa ăn của bạn tại một nhà hàng.)

Gợi ý:

Last weekend, my parents and I had a meal at a small restaurant in the centre of town. For a starter, I had a salad. It was fresh. My main dish included rice, beef, and vegetables. The beef was tasty, and the vegetables were fresh. For dessert, I had a big ice cream. Then I drank a glass of orange juice with ice. The meal was great.

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần trước, tôi và bố mẹ dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ở trung tâm thị trấn. Để bắt đầu, tôi đã có một món salad. Nó đã được tươi. Món chính của tôi bao gồm cơm, thịt bò và rau. Thịt bò ngon, và rau tươi. Đối với món tráng miệng, tôi đã có một cây kem lớn. Sau đó tôi uống một cốc nước cam có đá. Bữa ăn thật tuyệt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Language (trang 70 Tiếng Anh lớp 7): 1.Circle the word in which the underlined… 2. Match a word in A with a word…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button