Học TậpLớp 5Tiếng Anh lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 1 trang 24, 25

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 1 trang 24, 25

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 1 trang 24, 25

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a) Watermelons are so delicious!

(Dưa hấu thật ngon!)

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

(Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.)

Oh, really? What happened in the story?

(Ồ, thật à? Điều gì xảy ra trong câu chuyện?)

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on  island. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rốt xa xôi.)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.)

c) Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.)

d) Oh, they were lucky in the end, right?

(Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

(Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.)

 2. Point and say. 

(Chỉ và đọc)

Bài nghe:

what happened ỉn the story?

(Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?)

Đáp án:

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất xa xôi.)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.)

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

(Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.)

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

(Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?)

First, …

(Đầu tiên,…)

Then…

(Sau đó…)

Next, …

(Tiếp theo, …)

In the end, ..

(Cuối cùng, …)

 4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Bài nghe:

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Đáp án:

a – 4   

b – 1    

c – 5        

d – 2    

 e – 3

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Đáp án:

(1) princess

(2) legs

(3) apple

(4) got up

(5) in the end

Hướng dẫn dịch:

Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một qua táo và nói: “Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!”. Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

 6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

 Once upon a time,…

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa,…

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài gần biển

Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 chi tiết, hay khác:

Lesson 2 (trang 26, 27): Look, listen and repeat…

Lesson 3 (trang 28): Listen and repeat…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button