Học TậpLớp 5Tin học lớp 5

Tin học 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh | Giải SGK Tin học 5

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Tin học 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

A. Hướng dẫn tin học trang 103, 104, 105, 106 Hoạt động cơ bản:
Hướng dẫn tin học trang 103 Câu 1

Bạn đang xem: Tin học 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh | Giải SGK Tin học 5

Những gì em đã biết

a) Sử dụng Pen Color và Pen Size để chọn màu và độ dày nét vẽ như hình dưới đây:

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1) 

b) Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình.

c) Thoát khỏi Logo

Trả lời

Nhớ lại kiến thức bài trước.

Hướng dẫn tin học trang 103 Câu 2

Thay đổi màu và độ dày nét bằng câu lệnh

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Sửa câu lệnh trên thành : CS SetPenColor 4 REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Quan sát kết quả.

c) Thay đổi giá trị số [4] trong lệnh SetPenColor, quan sát sự thay đổi màu vẽ.

d) Điền vào chỗ chấm (. . .)

Lệnh SetPenColor [n] dùng để đặt ………. của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ,  em thay đổi ……….. trong lệnh.

Trả lời

Lệnh SetPenColor dùng để đặt màu của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ,  em thay đổi giá trị n trong lệnh.

Hướng dẫn tin học trang 104 Câu 3

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh : CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Sửa câu lệnh trên thành: CS SetPenSize [1 10] REPEAT 4 [FD 100 RT 90], quan sát kết quả.

c) Thay đổi giác trị số [1] và [10] trong lệnh SetPenSize [1 10], quan sát sự thay đổi nét vẽ.

d) Điền vào chỗ chấm (. . .)

Lệnh SetPenSize [m n] dùng để chỉnh ……… của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta thay đổi giá trị ……… trong câu lệnh.

Trả lời

d) Lệnh SetPenSize [m n] dùng để chỉnh độ rộng của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta thay đổi giá trị [m n] trong câu lệnh.

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Hướng dẫn tin học trang 105 Câu 4

Thủ tục DuongTron sau thực hiện công việc gì? Điền vào ô trống trong bảng theo mẫu:

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Trả lời

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

B. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 103, 104, 105 ,106 Hoạt động thực hành:

Hướng dẫn tin học trang 106 Câu 1

Sửa thủ tục DuongTron ở trên. Viết chương trình thủ tục DuongTron vừa sửa để vẽ hình với màu sắc như hình bên dưới. Kiểm tra lại kết quả trên máy tính.

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Trả lời

to DuongTron

SetPenColor 4

REPEAT 6 [REPEAT 24 [FD 5 RT 15]RT 60]

end

Hướng dẫn tin học trang 106 Câu 2

Viết thủ tục Lucgiac để vẽ hình đa giác sáu cạnh như hình bên dưới.

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Trả lời

to Lucgiac

SetPenColor 4

REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

end

Hướng dẫn tin học trang 106 Câu 3

Sử dụng thủ tục Lugiac để viết thủ tục Lucgiac1 tạo nên mẫu trang trí như hình sau:

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Trả lời

to Lucgiac1

SetPenColor 4

REPEAT 8 Lucgiac RT 45]

End

C. Hướng dẫn tin học lớp 5 trang 103, 104, 105, 106 Hoạt động ứng dụng, mở rộng:

Sử dụng thủ tục Lugiac để viết thủ tục Lucgiac2 tạo nên mẫu trang trí như hình sau:

Tin học lớp 5 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (ảnh 1)

Trả lời

to Lucgiac2

SetPenColor 1

REPEAT 16 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 360/ 16]

end

Ghi nhớ

– Em có thể thay đổi màu và nét vẽ bằng các câu lệnh sau:

Để thay đổi màu vẽ dùng lệnh SetPenColot n.

Để thay đổi nét vẽ dùng lệnh: SetPenSize [m n].

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 5 chi tiết, hay khác:

Bài 1: Những gì em đã biết 

Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau 

Bài 3: Thủ tục trong Logo 

Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo) 

Bài 5: Luyện tập về thủ tục

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học lớp 5

5/5 - (11 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button