Học TậpLớp 5Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Toán lớp 5 trang 147 Bài 1: a) Đọc các số sau:

70 815;

975 806;

5 723 600;

472 036 953.

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Lời giải

a)

70 815: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm.

975 806: chín trăm bảy mươi năm nghìn tám trăm linh sáu.

5 723 600: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm.

472 036 953: bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba.

b)

Trong số 70851, giá trị của chữ số 5 bằng 5.

Trong số 975806, giá trị của chữ số 5 bằng 5000.

Trong số 5723600, giá trị của chữ số 5 bằng 5 000 000.

Trong số 427036953, giá trị của chữ số 5 bằng 50.

Toán lớp 5 trang 147 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; …

…; 8000; 8001

66 665; … ; 66 667

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100; …

996; 998; …

… ; 3000; 3002

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79; …

299; …; 303

…; 2 001; 2003

Lời giải

a) 998; 999; 1000

7999; 8000; 8001

66 665; 66 666; 66 667

b) 98; 100; 102

996; 998; 1000

2998; 3000; 3002

c) 77; 79; 81

299; 301; 303

1999; 2001; 2003

Toán lớp 5 trang 147 Bài 3: Điền dấu thích hợp (>; < ; = ) vào chỗ chấm:

1000 … 997

53 796 … 53 800

6987 … 10 087

217 690 … 217 689

7500 : 10 … 750

68 400 … 684 × 100

Lời giải

1000 > 997

53 796 < 53 800

6987 < 10 087

217 690 > 217 689

7500 : 10 = 750

68 400 = 684 × 100

Toán lớp 5 trang 147 Bài 4: Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Lời giải

a) Vì 3999 < 4856 < 5468 < 5486 nên các số đã cho được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3999; 4856; 5468; 5486.

b) Vì 3762 > 3726 > 2763 > 2736 nên các số đã cho được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 3762; 3726; 2763; 2736.

Toán lớp 5 trang 148 Bài 5: Tìm chữ số thích hợp để khi điền vào ô trống ta được:

a) 43 chia hết cho 3;

b) 27 chia hết cho 9;

c) 81 chia hết cho cả 2 và 5;

d) 46 chia hết cho cả 3 và 5.

Lời giải

a) 43 chia hết cho 3 nên tổng các số sẽ chia hết cho 3. Vậy có thể viết vào ô trống một trong các chữ số sau: 2, 5, 8

b) 27 chia hết cho 9 nên tổng các số sẽ chia hết cho 9. Vậy có thể viết 0 hoặc 9 vào ô trống.

c) 81 chia hết cho cả 2 và 5 nên có chữ số tận cùng bằng 0. Vậy số cần điền vào ô trống là 0.

d) 46 chia hết cho 5 nên chữ số điền vào ô trống có thể là 0 hoặc 5.

Nếu số điền vào ô trống là 0 ta có: 4 + 6 + 0 = 10 không chia hết cho 3.

Nếu số điền vào ô trống là 5 ta có: 4 + 6 + 5 = 15 chia hết cho 3. Vậy số cần điền vào ô trống là 5.

Bài giảng Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập về số thập phân

Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 152, 152 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

————————————————————————————

Bài tập Ôn tập về số tự nhiên

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 74, 75 Ôn tập về số tự nhiên

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button