Học TậpLớp 5Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 151 Bài 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3; 0,72; 1,5; 9,347

b) 12;   25;   34;  625

Lời giải

a)

0,3=310;   0,72=72100;  1,5=1510;   9,347=93471000

b)

12=510;   25=410;34=75100;   625=24100

Toán lớp 5 trang 151 Bài 2: a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = …;

0,5 = …;

8,75 = …

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = …;

5% = …;

625% = …

Lời giải

a)

0,35 = 35%

0,5 = 50%

8,75 = 875%

b)

45% = 0,45

5% = 0,05

625% = 6,25

Toán lớp 5 trang 151 Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) 12 giờ; 34 giờ; 14 phút

b) 72m;  310km;   25kg

Lời giải

a) 12 giờ = 0,5 giờ;

34 giờ = 0,75 giờ;

14 phút = 0,25 phút

b) 72m=3,5m;310km=0,3km;25kg=0,4kg

Toán lớp 5 trang 151 Bài 4: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5; 4,23; 4,505; 4,203

b) 72,1; 69,8; 71,2; 69,78.

Lời giải

a) Vì 4,203 < 4,23 < 4,5 < 4,505 nên các số đã cho được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4,203; 4,23; 4,5; 4,505

b) Vì 69,78 < 69,8 < 71,2 < 72,1 nên các số đã cho được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 69,78; 69,8; 71,2; 72,1.

Toán lớp 5 trang 151 Bài 5: Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho: 0,1 < ... < 0,2

Lời giải

Có thể điền vào chỗ chấm rất nhiều số thập phân có thể điền vào chỗ chấm như: 0,11 ; 0,12 ; 0,13; …; 0,19.

Bài giảng Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập về đo diện tích

Toán lớp 5 trang 155 Ôn tập về đo thể tích

Toán lớp 5 trang 155, 156 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

—————————————————————————

Bài tập Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80, 81 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Các phép toán với số thập phân lớp 5 và cách giải

Bài tập Khái niệm số thập phân. Hàng của số thập phân

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button