Học TậpLớp 5Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Toán lớp 5 trang 156 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ = … năm

1 năm = … tháng

1 năm không nhuận có … ngày

1 năm nhuận có…. ngày

1 tháng có … (hoặc …) ngày

Tháng 2 có … hoặc … ngày.

b) 1 tuần lễ có … ngày

1 ngày = … giờ

1 giờ = … phút

1 phút = … giây

Lời giải

a)

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

b)

1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Toán lớp 5 trang 156 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = … tháng

1 giờ 5 phút = … phút

3 phút 40 giây = … giây

2 ngày 2 giờ = … giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

144 phút = … giờ … phút

150 giây = … phút … giây

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = … giờ

30 phút = …giờ = 0,… giờ

45 phút = …giờ = 0,… giờ

6 phút = …giờ =…0,… giờ

15 phút = …giờ = 0,…giờ

12 phút = …giờ = 0,…giờ

1 giờ 30 phút = …giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

90 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = … giờ

d) 60 giây = …phút

30 giây = …phút = 0,… phút

90 giây = …phút

2 phút 45 giây = ….phút

1 phút 30 giây = …phút

1 phút 6 giây = …phút

Lời giải

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

1 giờ 5 phút = 65 phút

3 phút 40 giây = 220 giây

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

144 phút = 2 giờ 24 phút

150 giây = 2 phút 30 giây

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

30 phút =12 giờ = 0,5 giờ

45 phút =34  giờ = 0,75 giờ

6 phút =110 giờ = 0,1 giờ

15 phút = 14 giờ = 0,25giờ

12 phút = 15 giờ = 0,2 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

90 phút = 1,5 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

30 giây = 12 phút = 0,5 phút

90 giây = 1,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

Toán lớp 5 trang 157 Bài 3: Đồng hồ nào chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiều phút?

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian (ảnh 1)

Lời giải

Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian (ảnh 1)

Toán lớp 5 trang 157 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 214 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu kimét?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A. 135km

B. 165km

C. 150km

D. 240km

Lời giải

Đổi: 214 giờ = 2,25 giờ

Ô tô đã đi được quãng đường là:

60 × 2,25 = 135 (km)

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

300 – 135 = 165 (km)

Khoanh vào B

Bài giảng Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng

Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập

—————————————————————————–

Bài tập Ôn tập về đo thời gian 

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 87, 88, 89 Ôn tập về đo thời gian

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân

Tính thời gian của một chuyển động đều lớp 5 và cách giải

Bài tập Bảng đơn vị đo thời gian

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button