Bài 2.35 trang 48 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số.

Giải Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 2.35 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số.

Lời giải:

Có nhiều ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số, chẳng hạn ta có hai ví dụ sau:

+) 6 và 35

Vì 6 = 2.3; 35 = 5.7. Hai số này không có thừa số nguyên tố chung nên ƯCLN bằng 1 nhưng 6 chia hết cho 2 nên 6 là hợp số; 35 chia hết cho 5 nên 35 là hợp số.

+) 10 và 27

Vì 10 = 2.5; 27 = 33. Hai số này không có thừa số nguyên tố chung nên ƯCLN bằng 1 nhưng 10 chia hết cho 2 nên 10 là hợp số; 27 chia hết cho 3 nên 27 là hợp số.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28) ….

 • Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28 ….

 • Hoạt động 3 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28) ….

 • Câu hỏi 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(90, 10) trang 45 toán kết nối ….

 • Luyện tập 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng ….

 • Vận dụng 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi ….

 • Câu hỏi 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(45, 150) biết 45 =3^2.5 và 150 = 2.3.5^2 ….

 • Luyện tập 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(36, 84) trang 46 toán 6 kết nối ….

 • Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Một đại hội bộ binh có ba trung đội: trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội ….

 • Câu hỏi 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Biết ƯCLN(75; 105) = 15, hãy tìm ƯC(75, 105) ….

 • Thử thách nhỏ trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Vào ngày thứ Bảy, cô Lan tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học ….

 • Câu hỏi 4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Phân số 16/10 đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản ….

 • Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn về phân số tối giản: a) 90/27 b) 50/125 ….

 • Bài 2.30 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tập hợp ước chung của a) 30 và 45 b) 42 và 70 ….

 • Bài 2.31 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của hai số: a) 40 và 70 b) 55 và 77 ….

 • Bài 2.32 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của: a) 2^2.5 và 2.3.5 b) 2^4.3 ….

 • Bài 2.33 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai số a = 72 và b = 96 a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố ….

 • Bài 2.34 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *