Lưu trữ Danh mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số […]

Bài 3.17 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài […]

Bài 3.16 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một […]

Bài 3.15 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: […]

Bài 2.9 trang 33 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm […]

Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình […]

Bài 2.8 trang 33 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 2.8 trang 33 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Đội thể […]

Bài 3.13 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.13 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca […]

Bài 7.11 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng […]

Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Cho các số 27; 82; 195; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Cô giáo […]