Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Cho các số 27; 82; 195; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1:

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhóm

Số người ở một nhóm

4

?

?

8

6

?

8

?

?

4

Lời giải:

Ta thấy số học sinh bằng số nhóm nhân với số người ở một nhóm (Số người, số nhóm đều là số tự nhiên khác 0)

Do đó: Số nhóm = Số học sinh : Số người ở một nhóm

            Số người ở một nhóm = Số học sinh : Số nhóm

Ta có bảng sau:

Số nhóm

Số người ở một nhóm

4

40 : 4 = 10

40 : 8 = 5

8

6

8

40 : 8 = 5

40 : 4 = 10

4

Với số nhóm là 6 thì số người ở một nhóm là: 40 : 6 vì  40Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 66 nên bỏ trống.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm kí hiệu thích hợp chia hết và không chia hết để thay vào ô trống ….

 • Câu hỏi 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Vuông hay Tròn đúng nhỉ a 5 là ước của 15 b 6 là ước của 15 ….

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12 ….

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80 ….

 • Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm tất cả các ước của 20, hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 ….

 • Thử thách nhỏ trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12 ….

 • Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không ….

 • Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ….

 • Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết. 24 + 48 có chia hết cho 4 không. Vì sao ….

 • Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x chia hết cho 7 ….

 • Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5 ….

 • Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4 ….

 • Luyện tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không. Vì sao ….

 • Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5 ….

 • Tranh luận trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hai số không chia hết cho 4 thì tổng của chúng cũng không chia hết cho 4 ….

 • Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17 ….

 • Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35 ….

 • Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên x, y sao cho a) x ∈ B(7) và x < 70 ….

 • Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8 ….

 • Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8 ….

 • Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 ⁝7 ….

 • Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành ….

 • Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *