Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Xác định các dấu “ < “, “>” thích hợp cho (?):

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Xác định các dấu “ < “, “>” thích hợp cho (?):

Bạn đang xem: Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

a) 3 . (– 5) Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 0;

b) (– 3) . (– 7) Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 0; 

c) (– 6) . 7 Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 (– 5) . (– 2).

Lời giải:

a) Ta có: 3 . (– 5) = – (3 . 5) = – 15 < 0 

Do đó: 3 . (– 5) Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 0.

b) Ta có: (– 3) . (– 7) = 3 . 7 = 21 > 0

Vậy (– 3) . (– 7) Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 0. 

c) Ta có: (– 6) . 7 = – (6 . 7) = – 42 < 0

(– 5) . (– 2) = 5 . 2 = 10 > 0

Do đó: – 42 < 10 

Vậy (– 6) . 7 Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6 (– 5) . (– 2).

Nhận xét: Qua bài này ta thấy

+ Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm nên nó nhỏ hơn 0.

+ Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương nên nó lớn hơn 0.

Từ đó, ta có thể dễ dàng đi so sánh các tính mà không cần thực hiện tính toán. 

Ví dụ ở câu a) vì 3 . (– 5) là tích của hai số nguyên khác dấu nên tích này phải nhỏ hơn 0, ta điền ngay dấu <. Tương tự cho các câu còn lại.  

Lời giải Toán 6 Bài 5: Phép nhân các số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Ta đã biết 3 . 2 = 6. Phải chăng (– 3) . (– 2) = – 6? ….

 • Hoạt động 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hoàn thành phép tính: (– 3) . 4 = (– 3) + (– 3) + (– 3) + (– 3) = (?). ….

 • Luyện tập 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (– 7) . 5; b) 11 . (– 13). ….

 • Hoạt động 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: a) Quan sát kết quả của ba tích đầu, ở đó mỗi lần ta giảm 1 đơn vị ở thừa số thứ hai. Tìm kết quả của hai tích cuối. ….

 • Luyện tập 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: ….

 • Hoạt động 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh kết quả: ….

 • Luyện tập 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: ….

 • Bài 1 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 21 . (– 3); ….

 • Bài 2 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số thích hợp ở (?): ….

 • Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 1010 . (– 104), ….

 • Bài 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Tính 8. 25. Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau: ….

 • Bài 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: ….

 • Bài 7 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: ….

 • Bài 8 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho (?) ….

 • Bài 9 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là ….

 • Bài 10 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (3 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button