Bài 7.4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Viết các phân số thập phân 17/10; 34/100; 25/1000 dưới dạng số thập phân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Giải Toán 6 Bài 28: Số thập phân

Bài 7.4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thuỷ ngân lần lượt là:

-117°C; 0°C; -38,83°C.

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

Vì 117 > 38,83 nên -117 < -38,83

Mà -38,83 < 0 do đó -117 < -38,83 < 0 

Vậy nhiệt độ của ba chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: rượu; thủy ngân; nước.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 28: Số thập phân hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số thập phân Viết các phân số thập phân 17/10; 34/100; 25/1000 dưới dạng số thập phân dưới dạng số thập phân. ….

  • Hoạt động 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số đối của các phân số thập phân trên. ….

  • Luyện Tập 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số thập phân Viết các phân số thập phân  -5/1000; 798/10 dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của các số thập phân đó ….

  • Luyện Tập 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9…..

  • Vận dụng trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc đoạn tin trong Hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 2-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn. ….

  • Bài 7.1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân. ….

  • Bài 7.2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của các số thập phân sau:….

  • Bài 7.3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh các số sau: a) -421,3 và 0,15 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *