Học Tập

CH4 + O2 → H2O + HCHO

Mời các em theo dõi nội dung bài học CH4 + O2 → H2O + HCHO do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

CH4 + O2 → H2O + HCHO

CH4 + O2 → H2O + HCHO được THCS Bình Chánh biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình từ CH4 ra HCHO ở điều kiện nhiệt nhiệt độ chất xúc tác phù hợp. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi bài tập liên quan. Hy vọng giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập vận dụng làm bài tập, đạt kết quả tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Metan ra andehit fomic

CH4 + O2\overset{600 ^{\circ } C}{\rightarrow} H2O + HCHO

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ: 600°C

Bạn đang xem: CH4 + O2 → H2O + HCHO

Xúc tác: NO

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1: Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 2: Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

(c) Tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đều sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp ánĐáp án A

(a) sai, anđehit là hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cộng vào nhóm -CHO

Vậy có 2 phát biểu đúng

Câu 3: Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. dung dịch AgNO3/NH3.

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 6. Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ?

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 7. Butan có lẫn tạp chất và các khí etilen, cacbonic, axetilen. Nêu lần lượt cách tiến hành và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch khí.

A. Dung dịch brom dư, dung dịch nước vôi trong dư.

B. Dung dịch nước vôi trong dư.

C. H2SO4 đặc, nhệt độ

D. Khí hiđro.

Xem đáp ánĐáp án A

Cho hỗn hợp khí C4H10, C2H4, C2H2, CO2 đi qua dung dịch brom dư. Khí đi ra là C4H10 và CO2, cho hỗn hợp thu được vào dung dịch nước vôi trong dư. Khí đi ra là C4H10 nguyên chất.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

—————————————

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

THCS Bình Chánh đã gửi tới các bạn bộ tài liệu CH4 + O2 → H2O + HCHO tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, THCS Bình Chánh xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THCS Bình Chánh tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, THCS Bình Chánh.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

5/5 - (13 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button