Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Bài 4 Chân trời sáng tạo: Biểu đồ cột – Biểu đồ kép | Giải SGK Toán lớp 6 CTST

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ kép

Giải Toán 6 trang 109 Tập 1

Bạn đang xem: Giải Toán 6 Bài 4 Chân trời sáng tạo: Biểu đồ cột – Biểu đồ kép | Giải SGK Toán lớp 6 CTST

Toán lớp 6 trang 109 Hoạt động khởi động

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Tài liệu THCS Bình ChánhLời giải:

Bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số

53

67

79

87

93

Giải Toán 6 trang 110 Tập 1

Toán lớp 6 trang 110 Hoạt động khám phá 1

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Lời giải:

Theo em không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1. Vì các lý do sau:

– Số liệu có đơn vị quá lớn.

– Các số liệu có đuôi là các số lẻ không đều nhau, nên dùng biểu tượng để biểu diễn sẽ nhiều, tốn thời gian và khó thực hiện.

Giải Toán 6 trang 111 Tập 1

Toán lớp 6 trang 111 Hoạt động khám phá 2

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì?

Tài liệu THCS Bình ChánhLời giải:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học sinh tổ 3.

Toán lớp 6 trang 111, 112 Vận dụng 1

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

Tài liệu THCS Bình Chánha) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại học lực nào là đông nhất?

b) Trường THCS Quang Trung có bao nhiêu học sinh khối 6 có học lực trên trung bình.

Lời giải:

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại học lực khá là đông nhất vì chiều cao của cột biểu diễn loại học sinh này là cao nhất.

b) Quan sát biểu đồ, ta thấy:

Số lượng học sinh giỏi là 38 bạn

Số lượng học sinh khá là 140 bạn

Do đó, trường THCS Quang Trung có số học sinh khối 6 có học lực trên trung bình là: 38 + 140 = 178 (bạn).

Giải Toán 6 trang 112 Tập 1

Toán lớp 6 trang 112 Hoạt động khám phá 2

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 được thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Cột học sinh giỏi có chiều cao là 50.

Ta có biểu đồ cột Hình 4 thay đổi như sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Giải Toán 6 trang 113 Tập 1

Toán lớp 6 trang 113 Thực hành 1

Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Tài liệu THCS Bình ChánhLời giải:

Dựa vào bảng số liệu trên, ta có biểu đồ sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Toán lớp 6 trang 113 Hoạt động khám phá 4

Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

– Biểu đồ hình 6 được ghép bởi biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.

– Lợi ích của việc ghép biểu đồ:

Để ta so sánh số cây trồng được của lớp 6A1 và số cây trồng được của lớp 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.

Giải Toán 6 trang 114 Tập 1

Toán lớp 6 trang 114 Hoạt động khám phá 5

Tài liệu THCS Bình Chánh

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Lời giải:

Trong biểu đồ ở Hình 7, số cá tổ 3 nuôi là 12 con (cột cá màu xanh); số cá tổ 4 nuôi là 15 con (cột cá màu cam).

Toán lớp 6 trang 114 Thực hành 2

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Tài liệu THCS Bình Chánh

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong các lớp trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi?

c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của các lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối năm học.

b) Trong các lớp trên:

– Lớp có sĩ số tăng là: 6A2.

– Lớp có sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

– Lớp có sĩ số không đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của các lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

Lớp 6A1: Giảm 5 học sinh.

Lớp 6A2: Tăng 3 học sinh.

Lớp 6A3: Giảm 4 học sinh.

Lớp 6A4: Số lượng học sinh không đổi.

Vậy lớp có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất là 6A1.

Toán lớp 6 trang 114 Hoạt động khám phá 6

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Lời giải:

Sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh, ta vẽ cột mà cam có chiều cao 40 như sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Giải Toán 6 trang 115 Tập 1

Toán lớp 6 trang 115 Vận dụng 3

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Lời giải:

Trên thực tế có nhiều tình huống sử dụng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê. Chẳng hạn:

Số lượng học sinh giỏi học kì 1 và học kì 2 của các tổ của lớp 6A1.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Giải Toán 6 trang 116 Tập 1

Toán lớp 6 trang 116 Bài 1

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

– Đọc thông tin:

Các loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi.

Trong đó, chuối có 16 bạn ưa thích, mận có 6 bạn ưa thích, cam có 10 bạn ưa thích, ổi có 8 bạn ưa thích.

– Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thích

Chuối

Mận

Cam

Ổi

Số học sinh

16

6

10

8

Toán lớp 6 trang 116 Bài 2

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp như sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên. 

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu? 

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017. 

Lời giải:

a) Biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên

Tài liệu THCS Bình Chánh

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn

Số học viên năm 2020 là 60 bạn

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Toán lớp 6 trang 116 Bài 3

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

Đọc điểm kiểm tra của Lan và Hùng:

Môn

Lan

Hùng

Ngữ văn

8

6

Toán

6

9

Ngoại ngữ 1

10

10

Giáo dục công dân

8

6

Lịch sử và địa lý

9

8

Khoa học tự nhiên

5

10

Nhận xét:

Lan học tốt hơn Hùng các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

Hùng học tốt hơn Lan các môn Toán và Khoa học tự nhiên.

Môn Ngoại ngữ 1 hai bạn giỏi như nhau.

Giải Toán 6 trang 117 Tập 1

Toán lớp 6 trang 117 Bài 4

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Lời giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Toán lớp 6 trang 117 Bài 5

Số lượng trường Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Tài liệu THCS Bình Chánh

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai. 

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS. 

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình. 

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị. 

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Lời giải:

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 120 trường THCS nên a ĐÚNG. 

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình có hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi có ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình nên b SAI.

c) Vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam có nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị có nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa đến hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị nên c SAI.

d) Quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005 nên d ĐÚNG.

Toán lớp 6 trang 117 Bài 6

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Lời giải:

Có nhiều tình huống có thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì 1 và học kì 2 của từng tổ trong lớp 6A.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 3: Biểu đồ tranh

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài tập cuối chương 4

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (13 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button