Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Toán 6 Bài 2 Cánh diều: Hình chữ nhật, hình thoi | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật, hình thoi

Trả lời câu hỏi giữa bài

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 2 Cánh diều: Hình chữ nhật, hình thoi | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Giải Toán 6 trang 98 Tập 1

Toán lớp 6 trang 98 Hoạt động 1: Với hình chữ nhật ABCD ở Hình 13, thực hiện hoạt động sau:

a) Đếm số ô vuông để so sánh:

+ Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC;

+ Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC.

b) Quan sát xem các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình chữ nhật ABCD có song song với nhau không.

c) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các đường chéo AC và BD của hình chữ nhật ABCD.

d) Nêu đặc điểm các góc của hình chữ nhật ABCD.

Với hình chữ nhật ABCD ở Hình 13, thực hiện hoạt động sau (ảnh 1)

Lời giải:

a) Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC bằng nhau và bằng 6 ô vuông.

Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC bằng nhau và bằng 3 ô vuông.

b) Các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình chữ nhật ABCD song song với nhau.

c) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo ta thấy độ dài các đường chéo AC và BD của hình chữ nhật ABCD bằng nhau.

d) Các góc của hình chữ nhật ABCD là góc ở các đỉnh A, B, C, D và là các góc vuông.

Toán lớp 6 trang 98 Hoạt động 2: Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh.

Lời giải:

Giải sử ta dùng ê ke vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 6cm và AD = 9cm.

Để vẽ hình chữ nhật ABCD, ta làm như sau:

Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh (ảnh 1)

Bước 1. Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm.

Bước 2. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ê ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 9 cm.

Bước 3. Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở Bước 2 để được cạnh BC có độ dài bằng 9cm.

Bước 4. Vẽ đoạn thẳng CD.

Giải Toán 6 trang 99 Tập 1

Toán lớp 6 trang 99 Luyện tập 1: Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm.

Lời giải:

Để vẽ hình chữ nhật EGHI, ta làm như sau:

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm (ảnh 1)

Bước 1

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm (ảnh 1)

Bước 2

 

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm (ảnh 1)

Bước 3

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm (ảnh 1)

Bước 4

Bước 1. Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng EG có độ dài bằng 4 cm.

Bước 2. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm E và một cạnh ê ke nằm trên EG, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng EI có độ dài bằng 3 cm

Bước 3. Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở Bước 2 để được cạnh GH có độ dài bằng 3 cm.

Bước 4. Vẽ đoạn thẳng HI.

Khi đó ta được hình chữ nhật EGHI thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Hoạt động 3 trang 99 Toán 6 Tập 1 – CD: Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau: a) Sử dụng thước thẳng…

Toán lớp 6 trang 99 Hoạt động 3:

Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau (ảnh 1)

Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau:

a) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các cạnh của hình thoi ABCD.

b) Quan sát xem các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình thoi ABCD có song song với nhau không.

c) Nêu đặc điểm các góc ở đỉnh O.

Lời giải:

a) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo ta thấy độ dài các cạnh của hình thoi ABCD bằng nhau.

b) Các cạnh đối AB và CD, AD và BC của hình thoi ABCD song song với nhau.

c) Các góc ở đỉnh O là góc AOB, góc AOD, góc COD, góc BOC và là các góc vuông.

Giải Toán 6 trang 100 Tập 1

Toán lớp 6 trang 100 Hoạt động 4: Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo.

Lời giải:

Giả sử ta dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD, biết AB = 5cm và AC = 8cm.

Để vẽ hình thoi ABCD, ta làm như sau:

Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo (ảnh 1)

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng AC = 8 cm.

Bước 2. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính 5 cm.

Bước 3. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính 5 cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm A vẽ ở Bước 2 tại các điểm B và D.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

Toán lớp 6 trang 100 Luyện tập 2: Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm.

Lời giải:

Để vẽ hình thoi MNPQ, ta làm như sau:

 Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm (ảnh 1) 

Bước 1

 Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm (ảnh 1)

Bước 2

 

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm (ảnh 1)

Bước 3

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm (ảnh 1)

Bước 4

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng MP = 10 cm.

Bước 2. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm.

Bước 3. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6 cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm M vẽ ở Bước 2 tại các điểm N và Q.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM.

Khi đó ta được hình thoi MNPQ thỏa mãn yêu cầu.

Toán lớp 6 trang 100 Hoạt động 5: Với hình thoi ABCD có độ dài cạnh là a, độ dài đường chéo AC và BD lần lượt là m và n (Hình 17), thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Cắt hình thoi ABCD thành hai tam giác ABC và ADC.

Bước 2. Cắt tam giác ABC thành hai tam giác ABO và tam giác CBO.

Bước 3. Ghép hai tam giác ABO và BCO vào tam giác ADC, nhận được hình chữ nhật ACEG có độ dài hai cạnh là AC = m và CE = 12.n

Bước 4. So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật tạo thành ở Bước 3.

Với hình thoi ABCD có độ dài cạnh là a, độ dài đường chéo AC và BD  (ảnh 1)

Lời giải:

Hình chữ nhật được tạo thành từ các miếng bìa của hình thoi nên diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật tạo thành ở Bước 3 là bằng nhau.

Giải Toán 6 trang 101 Tập 1

Toán lớp 6 trang 101 Luyện tập 3: Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 30 cm. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo đó?

Lời giải:

Độ dài dây thép để làm móc treo chính là chu vi của hình thoi có độ dài cạnh bằng 30 cm.

Do đó bác Hưng cần số xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo là:

4 . 30 = 120 (cm)

Vậy bác Hưng cần số xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo là 120 cm.

Bài tập

Toán lớp 6 trang 101 Bài 1: Hãy quan sát hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

Hãy quan sát hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi (ảnh 1)Lời giải:

Quan sát Hình 19, ta thấy hình b) có 4 cạnh bằng nhau (kí hiệu bằng nhau trên 4 cạnh) nên nó là hình thoi. Còn các hình còn lại không có bốn cạnh bằng nhau nên nó không phải là hình thoi.

Vậy trong 4 hình trên chỉ có hình 19b là hình thoi.

Toán lớp 6 trang 101 Bài 2: Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó.

Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó (ảnh 1)

Lời giải:

Kí hiệu trên Hình 20, các điểm đỉnh như hình vẽ dưới đây:

Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó (ảnh 1)

Khi đó, theo kí hiệu trên hình vẽ ta thấy:

AB = CD = CF = GH = DE = EF = 5 cm

AD = BC = CG = HF = 2 cm

CE = 3 + 3 = 6 cm

DF = 4 + 4 = 8 cm

Vì CD = DE = EF = CF nên CDEF là hình thoi với CE và DF là hai đường chéo

Diện tích hình thoi CDEF là: 12.6.8=24 (cm2)

Ta thấy ABCD và CGHF là hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và có độ dài hai cạnh ở mỗi hình lần lượt là 2 cm và 5 cm.

Diện tích hình chữ nhật ABCD (hay CGHF) là: 2 . 5 = 10 (cm2)

Ta thấy diện tích phần tô màu xanh chính bằng tổng diện tích 2 hình chữ nhật ABCD, CGHF và diện tích hình thoi CDEF.

Do đó, diện tích phần tô màu xanh trên Hình 20 là:

24 + 10 . 2 = 44 (cm2)

Vậy diện tích phần tô màu xanh trên Hình 20 là 44 cm2.

Toán lớp 6 trang 101 Bài 3: Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật (ảnh 1)

Lời giải:

Ta đặt tên các mảnh bìa như sau:

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật (ảnh 1)

Ta ghép các mảnh thành hình chữ nhật:

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 3: Hình bình hành

Bài 4: Hình thang cân

Bài 5: Hình có trục đối xứng

Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (4 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button