Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview trang 39 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview trang 39 – Explore English

A (trang 39 sgk Tiếng Anh 7): Work with a partner. Choose the correct answers. Then listen and check. (Làm việc với bạn cùng nhóm. Chọn đáp án đúng. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview trang 39 – Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview trang 39 - Explore English (ảnh 2)

Lời giải:

1. The Sahara

2. The Nile

3. Mount Everest

4. Uluru/ Ayers Rock

5. Antarctica

6. The United States

7. Vatican City

 

Hướng dẫn dịch:

1. Sa mạc nào nóng nhất trên thế giới ? Sa mạc Sahara

2. Dòng sông nào dài nhất thế giới ? Sông Nile

3. Ngọn núi nào cao nhất thế giới? Núi Everest

4. Hòn đá nào lớn nhất thế giới? Đá Uluru/ Ayers

5. Nơi nào lạnh nhất trên thế giới ? Nam cực

6. Cây cao nhất trên thế giới ở đâu? Ở Mỹ

B (trang 39 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Write the number of each place (1 – 7) on the correct continent on the map? (Nghe. Viết số của từng địa danh (1-7) vào lục địa chính xác trên bản đồ?)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Preview trang 39 - Explore English (ảnh 3)

Lời giải:

1- North Africa

2. Eastern Africa

3. Asia

4. Australia

5. Antarctica

6. North America

7. Europe

 

C (trang 39 sgk Tiếng Anh 7): Talk with a partner. What do you know about the places in A? (Nói với bạn của mình. Bạn biết gì về các địa điểm ở A)

Lời giải:

1. The Nile river is in eastern Africa.

2. The Sahara is in North Africa.

3. Uluru/ Ayers Rock is in southwestern Northern Territory, central Australia.

Hướng dẫn dịch:

1. Sông Nile ở phía đông châu Phi.

2. Sahara ở Bắc Phi.

3. Uluru / Ayers Rock nằm ở phía tây nam Lãnh thổ phía Bắc, miền trung nước Úc.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Language focus (trang 40, 41)

The real world (trang 42)

Pronunciation (trang 43)

Communication (trang 43)

Reading (trang 44, 45)

Comprehesion (trang 46)

Writing (trang 46)

Worksheet (trang 142)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (12 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button