Học TậpLớp 8

Các câu sau sử dụng những trợ từ nào? Hãy giải thích nghĩa và nêu chức năng của chúng

Câu 4: Các câu sau sử dụng những trợ từ nào? Hãy giải thích nghĩa và nêu chức năng của chúng.

a, Một tên đầy tớ mà bác cho nhiều thế ư?

( Vũ Đình Long, Cái chúc thư)

Bạn đang xem: Các câu sau sử dụng những trợ từ nào? Hãy giải thích nghĩa và nêu chức năng của chúng

b, Bệnh nhân mới à? Anh ta làm sao? 

( A-zit-Nê-xin, Loại vi trùng quý hiếm)

c, Bẩm, đúng ạ!

( Mô-li-e, Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục)

d, Ngài và đoạn tùy tùng của ngài làm việc đến quên ăn quên ngủ để duy trì sự sống cho nó.

( A-zit-Nê-xin, Loại vi trùng quý hiếm)

Lời giải chi tiết:

Các trợ từ được sử dụng:

a, ư

b, à

c, ạ

d, đến

Các trợ từ được sử dụng có tác dụng bổ ngĩa cho các danh từ giúp mang lại hiệu quả truyền đạt thông tin và nhấn mạnh chủ đề được nhắc đến

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button