Lưu trữ thẻ: Soạn văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo

Điều quan trọng nhất cần lưu ý để việc thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống đạt kết quả như mong muốn là gì? Vì sao em cho như vậy lớp 8

Điều quan trọng nhất cần lưu ý để việc thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống đạt kết quả như mong muốn là gì? Vì sao em cho là như vậy? bao gồm hướng dẫn viết do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích […]

Tiếng cười trong hài kịch có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người lớp 8 (2 Mẫu)

Tiếng cười trong hài kịch có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người? bao gồm hướng dẫn viết cùng 2 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau dồi vốn từ, củng cố […]

Tìm ít nhất một câu tục ngữ hoặc ca dao, trong đó có từ ngữ địa phương nơi em sống lớp 8 (4 Mẫu)

Tìm ít nhất một câu tục ngữ hoặc ca dao, trong đó có từ ngữ địa phương nơi em sống bao gồm hướng dẫn viết cùng 4 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau dồi vốn từ, […]

Theo em, con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Trình bày ý kiến của em về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ lớp 8 (15 Mẫu)

Theo em, con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Trình bày ý kiến của em về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ bao gồm hướng dẫn viết cùng 15 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên […]

Em cảm nhận thế nào về hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta” trong đoạn thơ lớp 8 (4 Mẫu)

Em cảm nhận thế nào về hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta” trong đoạn thơ? bao gồm hướng dẫn viết cùng 4 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau dồi vốn từ, củng cố […]

Phân tích mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng lớp 8 (2 Mẫu)

Phân tích mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng bao gồm hướng dẫn viết cùng 2 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau dồi vốn từ, củng cố kỹ năng viết […]

Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó lớp 8 (11 Mẫu)

Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó bao gồm hướng dẫn viết cùng 11 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau […]

Theo em, khoe khoang và khoác lác khác nhau như thế nào lớp 8 (1 Mẫu)

Theo em, khoe khoang và khoác lác khác nhau như thế nào bao gồm hướng dẫn viết cùng 1 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 8 trau dồi vốn từ, củng cố kỹ năng viết đoạn văn ngày […]

Hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc. Bài viết có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc cả hai yếu tố trên lớp 8 (21 Mẫu)

Hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc. Bài viết có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc cả hai yếu tố trên bao gồm hướng dẫn viết cùng 21 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên […]

Theo em, thế nào là một tiếng cười có ý nghĩa? Tiếng cười có giá trị như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? lớp 8 (3 Mẫu)

Theo em, thế nào là một tiếng cười có ý nghĩa? Tiếng cười có giá trị như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? bao gồm hướng dẫn viết cùng 3 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp […]