Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Comprehension trang 66 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Comprehension trang 66 – Explore English

A (trang 66 sgk Tiếng Anh 7): Answer the questions about The feel of music.(Trả lời câu hỏi về “The feel of music”)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Comprehension trang 66 – Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Comprehension trang 66 - Explore English (ảnh 2)

Lời giải:

1-a

2-b

3-c

4- a

5- b

 

Hướng dẫn dịch:

1. Glennie là một nhạc sĩ đặc biệt bởi vì cô ấy không thể nghe được

2. Glennie không từ bỏ âm nhạ khi cô ấy mất khả nâng nghe

3. Glennie không đi giày trong các buổi biểu diễn của mình để “ nghe” nhạc

4. Ở dòng 14, “ she is a keen collector” nghĩa là cố ấy thích sưu tầm nhạc cụ âm nhạc

5. Cái nào trong những cái sau không phải nhạc cụ âm nhạc bộ gõ? Đàn violin

B (trang 66 sgk Tiếng Anh 7): Complete the timeline. Write the letters of the events below. (Hoàn thành mốc thời gian. Viết các chữ cái sau vào các sự kiện dưới dây)

a. studies at the Royal Academy of Music

b. wins her first Grammy

c. starts to have hearing problems

d. performs with famous musicians

e. starts to take drum lessons

f. discovers she can “hear” notes in her body.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Comprehension trang 66 - Explore English (ảnh 3)

Lời giải:

1-c

2-f

3-e

4-a

5-b

6-d

Hướng dẫn dịch:

Năm 6 tuổi- Bắt đầu có vấn đề về nghe

Giữa năm 8 tuổi và 12 tuổi: Nhận ra cô ấy có thể nghe các nốt nhạc với cơ thể

Năm 12 tuổi: Học đánh trống

Năm 16 tuổi: học ở học viện âm nhạc hoàng gia

Năm 23 tuổi: chiến thằng giải Grammy đầu tiên

Bây giờ: trình diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng

C (trang 66 sgk Tiếng Anh 7): Talk with a partner. Evelyn Glennie says listening to music with only your ears is trying to understand a person with only your eyes. What do you think this means? (Nói với bạn cùng nhóm. Evelyn Glennie nói rằng nghe nhạc chỉ nghe bằng tai thì cũng giống như chúng ta hiểu mọi người chỉ bằng mắt. Bạn nghĩ câu đó nghĩa là gì?)

Lời giải:

I think her saying means that you need to use not only your ears to feel the music but also your heart, your own body like we understand a person not just by his or her appearance.

Hướng dẫn dịch:

Tớ nghĩ câu nói của cô ấy có nghĩa là bạn không chỉ cần dùng đôi tai để cảm nhận âm nhạc mà còn cả trái tim, chính cơ thể của mình giống như là để hiểu một người thì không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 59)

Language focus (trang 60, 61)

The real world (trang 62)

Pronunciation (trang 63)

Communication (trang 63)

Reading (trang 64, 65)

Writing (trang 66)

Worksheet (trang 145)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button