Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back trang 68 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back trang 68 – Kết nối tri thức

1 (trang 68 SGK Tiếng Anh 7): Find the words and phrases from this unit that match these definitions (Tìm các từ và cụm từ từ đơn vị này phù hợp với các định nghĩa này)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back trang 68 – Global Success Kết nối tri thức

1. known by many people

2. buildings, services, equipment, etc. at a school

3. an exam taken to enter a school

4. intelligent and / or talented students

5. extra activities that students do at school

Đáp án:

1. well-known

2. (school) facilities

3. an entrance examination

4. gifted students

5. outdoor activities

Hướng dẫn dịch:

1. được nhiều người biết đến = nổi tiếng

2. các tòa nhà, dịch vụ, thiết bị, v.v. tại một trường học = cơ sở vật chất trường học

3. một kỳ thi được thực hiện để vào một trường học = kiểm tra đầu vào

4. học sinh thông minh và / hoặc tài năng = học sinh năng khiếu

5. các hoạt động phụ mà học sinh làm ở trường = hoạt động ngoài trời

2 (trang 68 SGK Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the words and phrases in 1. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong 1.)

1. The school is free for … who pass some exams.

2. The students in the school find … useful and enjoyable.

3. Chu Van An Lower Secondary School is famous for its intelligent students and modern …

4. Students have to pass a difficult … to attend that school.

5. The most … teacher of Van Mieu – Quoc Tu Giam was Chu Van An.

Đáp án:

1. gifted students

2. outdoor activities

3. school facilities

4. entrance examination

5. famous

Hướng dẫn dịch:

1. Trường miễn phí cho những học sinh có năng khiếu vượt qua một số kỳ thi.

2. Học sinh trong trường thấy các hoạt động ngoài trời hữu ích và thú vị.

3. Trường THCS Chu Văn An nổi tiếng với học sinh thông minh và cơ sở vật chất hiện đại.

4. Học sinh phải vượt qua một kỳ kiểm tra đầu vào khó khăn để được theo học tại trường đó.

5. Người thầy nổi tiếng nhất của Văn Miếu – Quốc Tử Giám là Chu Văn An.

3 (trang 68 SGK Tiếng Anh 7): Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time. (Hoàn thành các câu với giới từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian thích hợp.)

1. The members of the club clean the school playground … Saturday mornings.

2. The students have to sit for the final exam … June.

3. Chu Van An Lower Secondary School is one of the most famous schools … Ha Noi.

4. The school canteen is … the second floor.

5. Which subjects do you like to study … school?

Đáp án:

1. on

2. in

3. in

4. on

5. at

Hướng dẫn dịch:

1. Các thành viên trong câu lạc bộ tổng vệ sinh sân trường vào sáng thứ bảy.

2. Các học sinh phải tham dự kỳ thi cuối kỳ vào tháng Sáu.

3. Trường THCS Chu Văn An là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Hà Nội.

4. Căn tin của trường ở tầng hai.

5. Bạn thích học những môn nào ở trường?

4 (trang 68 SGK Tiếng Anh 7): Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place (Đọc đoạn văn và điền vào khoảng trống bằng giới từ chỉ thời gian hoặc địa điểm)

Tom is a student (1) a private school in the suburbs of Manchester. He lives with his parents (2) a small house near his school. He usually studies at school (3) the mornings. (4) Monday and Thursday afternoons, he joins different outdoor activities with his schoolmates. He sings (5) the Little Bees’ Club on Tuesdays and Fridays. He goes to the cinema with his friends (6) the weekend. He finds his studies and outdoor activities enjoyable.

Đáp án:

1. at

2. in

3. in

4. on

5. in

6. at

Hướng dẫn dịch:

Tom là học sinh tại một trường tư thục ở ngoại ô Manchester. Anh sống với bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ gần trường học của mình. Anh ấy thường học ở trường vào các buổi sáng. Vào các buổi chiều thứ Hai và thứ Năm, anh ấy tham gia các hoạt động ngoài trời khác nhau với các bạn cùng trường. Anh hát tại Câu lạc bộ Ong Nhỏ vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu. Anh ấy đi xem phim với bạn bè của mình vào cuối tuần. Anh ấy thấy việc học và các hoạt động ngoài trời của mình rất thú vị.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2.Read the conversation again…

A closer look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B…2. Complete the sentences withthe phrases…

A closer look 2 (trang 63,64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences…2. Work in pairs…

Communication (trang 64,65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in pairs…

Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer…2. Read the passage and answer…

Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures…2. Listen to an interview between a…

Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would… 2. Look at the table and tell the…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button