Học TậpLớp 7Toán 7 Kết nối tri thức

Toán 7 Kết nối tri thức: Luyện tập chung trang 24

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Toán 7 Luyện tập chung trang 24 

Bạn đang xem: Toán 7 Kết nối tri thức: Luyện tập chung trang 24

Giải Toán 7 trang 24 Tập 1

Bài 1.31 trang 24 Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

a) 2x+12=79;                

b) 346x=713.

Lời giải:

a) 2x+12=79

2x=7912     (Áp dụng quy tắc chuyển vế)

2x=1418918

2x=14918

2x=518

x=518:2

x=518.12

x=5.118.2

x=536

Vậy x=536

b) 346x=713.

6x=34713    (Áp dụng quy tắc chuyển vế)

6x=39522852

6x=392852

6x=1152

x=1152:6

x=1152.16

x=11.152.6

x=11312

x=11312

Vậy x=11312 

Bài 1.32 trang 24 Toán 7 Tập 1: Diện tích mặt nước của một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Tài liệu THCS Bình Chánh 

Lời giải:

Nhận thấy các giá trị diện tích ở bảng trên đa số đều có luỹ thừa 1010 nên ta sẽ đưa các giá trị trong bảng về số chứa luỹ thừa 1010.

Ta có:

3,71.1011 = 3,71.101+10 = 3,71.10.1010 = 37,1.1010.

8,264.109 = 0,8264.10.109 = 0,8264.101+9 = 0,8264.1010;   

Vì 0,8264 < 1,56 < 1,896 < 2,57 < 3,17 < 5,8 < 6,887 < 8,21 < 37,1

Nên 0,8264.1010 < 1,56.1010 < 1,896.1010 < 2,57.1010 < 3,17.1010 < 5,8.1010 < 6,887.1010

< 8,21 .1010 < 37,1.1010.

Suy ra 8,264.109 < 1,56.1010 < 1,896.1010 < 2,57.1010 < 3,17.1010 < 5,8.1010 < 6,887.1010

< 8,21.1010 < 3,71.1011.

Vậy diện tích mặt nước của các hồ nước được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Nicaragua, Vostok, Ontario, Erie, Baikal, Michigan, Victoria, Superior, Caspian.

Bài 1.33 trang 24 Toán 7 Tập 1: Tính một cách hợp lí.

a) A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675);

b) B=4,75+123+0,523.38;

c) C = 2021,2345 . 2020,1234 + 2021,2345 . (–2020,1234).

Lời giải:

a) Ta sẽ bỏ ngoặc rồi nhóm các số hạng hợp lý để thực hiện phép tính:

A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

A = 32,125 – 6,325 – 12,125 – 37 – 13,675

A = 32,125 – 12,125 – 6,325 – 13,675 – 37

A = (32,125 – 12,125) – (6,325 + 13,675) – 37

A = 20 – 20 – 37

A = –37

Vậy A = –37.

b) B=4,75+123+0,523.38

B=475100+1323+1223.38

B=194+18+122298

B=194+18+14+98

B=194+14+18+98

B=204+88

B = 5 + 1

Vậy B = 6.

c) C = 2021,2345 . 2020,1234 + 2021,2345 . (–2020,1234)

C = 2021,2345 . [2020,1234 + (–2020,1234)]

C = 2021,2345 . 0

C = 0

Vậy C = 0. 

Bài 1.34 trang 24 Toán 7 Tập 1: Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng.

2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 = 0.

Lời giải:

Ta đặt một cặp dấu ngoặc “()” như sau: 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)

Ta có:

2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)

= 2,2 – (7,7 – 5,5)

= 2,2 – 2,2

= 0.   (thỏa mãn yêu cầu đề bài)

Vậy 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) = 0. 

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối chương 1 sgk trang 25

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7: Tập hợp các số thực

Luyện tập chung trang 37, 38

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button