Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Tiếng Anh 10 Unit 3C Ask for and give advice trang 32, 33 – Explore New Worlds

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 3C Ask for and give advice trang 32, 33 – Explore New World

Language Expansion: Describing places

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3C Ask for and give advice trang 32, 33 – Explore New Worlds

A (trang 32 sgk Tiếng Anh 10): Underline the correct adjective in each sentence. (Gạch chân tính từ đúng trong mỗi câu)

1. There’s a cheap / delicious hotel near the train station.

2. The weather is hot in the summer and cold / crowded in the winter.

3. In the afternoon, lots of people go to the beach, so it’s crowded/quiet.

4. In Patagonia, the views are beautiful / warm.

5. Don’t walk around after midnight because it’s a dangerous / cheap part of town.

6. That restaurant is famous for its delicious / safe seafood.

7. England is often very cold / hot in the winter.

8. Shopping is very expensive / ugly at the airport.

Đáp án:

1- safe

2-cold

3-crowded

4-beautiful

5.dangerous

6.delicious

7. cold

8. expensive

Hướng dẫn dịch:

1. Có một khách sạn giá rẻ ở gần ga tàu lửa

2. Thời tiết thì nóng ở mùa hè và lạnh vào mùa đống

3. Vào buổi chiều, rất nhiều người đến biển, vì vậy nó rất đống

4. Ở Patagonia, cảnh rất đẹp

5. Đừng đi loanh quanh vào ban đêm sau nửa đêm với vì nó rất nguy hiểm

6. Nhà hàng này nổi tiếng vì hải sản ngon

7. Anh thường rất lạnh vào mùa đống

8. Đi mua sắm ở sân bay rất là đắt

Grammar

B (trang 32 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, use the words and phrases in the table to give advice for the sentences in A. (Theo cặp, sử dụng các từ và cụm từ trong bảng để đưa ra lời khuyên cho các câu trong A)

Unit 3C lớp 10 Ask for and give advice | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

You should go early in the morningYou shoudn’t buy clothes thereYou should pack sunblockYou shouldn’t walk there late at night

Hướng dẫn dịch:

Bạn nên đi vào sáng sớmBạn sẽ không mua quần áo ở đóBạn nên gói kem chống nắngBạn không nên đi bộ đến đó vào ban đêm

C (trang 32 sgk Tiếng Anh 10): Ask for advice. Read the responses and write questions. (Xin lời khuyên. Đọc câu trả lời và viết câu hỏi)

Unit 3C lớp 10 Ask for and give advice | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

2. Should I need to bring a sweater?3. Should I exchange money at home?4. Should I carry cash?

Hướng dẫn dịch:

2. Tôi có cần mang theo áo len không?3. Có nên đổi tiền tại nhà không?4. Tôi có nên mang theo tiền mặt không?

D (trang 33 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, take turns asking the questions in C. Give different advice. (Theo cặp, lần lượt đặt các câu hỏi trong C. Đưa ra các lời khuyên khác nhau)

Hướng dẫn làm bài:

– You should bring sunblock

– You should exchange money in bank

– You should pay by card

Hướng dẫn dịch:

– Bạn nên mang theo kem chống nắng

– Bạn nên đổi tiền trong ngân hàng

– Bạn nên thanh toán bằng thẻ

Conversation

E (trang 33 sgk Tiếng Anh 10): Listen to the conversation between two friends about a vacation in Japan. Check the topics they discuss. (Hãy lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người bạn về chuyến đi nghỉ ở Nhật Bản. Kiểm tra các chủ đề họ thảo luận)

Unit 3C lớp 10 Ask for and give advice | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

F (trang 33 sgk Tiếng Anh 10): Practice the conversation with a partner. Switch roles and practice it again. (Thực hành cuộc trò chuyện với đối tác. Chuyển đổi vai trò và thực hành lại)

Claudia: I want to visit Japan next year. Can you give me some advice?

Ayumi: Sure, it’s an interesting country.

Claudia: Do you think I should go in the summer?

Ayumi: You can, but it’s very hot. I think you should go in the spring. It’s a beautiful time of year, and the Japanese gardens are famous.

Claudia: OK. And do I need to rent a car?

Ayumi: No, you don’t need to. It’s a good idea to take trains because they’re fast between the big cities.

Claudia: Right. I fly into Tokyo. Is Tokyo expensive?

Ayumi: Very! And it’s so crowded. Why don’t you stay in Fujiyoshida? It’s not too far from Tokyo. It’s a small city near Mount Fuji and the hotels are nice.

Hướng dẫn dịch:

Claudia: Tớ muốn đến thăm Nhật Bản vào năm sau. Bạn có thể cho tớ lời khuyên chứ?

Ayumi: Chắc chắn rồi. Nó là một đất nước thú vị

Claudia: Bạn có nghĩ là tớ nên đi vào mùa hè không?

Ayumi: Bạn có thể nhé, nhưng nó rất nóng. Tớ nghĩ bạn nên đi vào mùa xuân. Nó là thời gian đẹp trong năm và những khu vườn ở Nhật Bản rất nổi tiếng.

Claudia: OK. Và tớ có cần thuê một chiếc ô tô không?

Ayumi: Không, bạn không cần đâu. Đi tàu là một ý tưởng hay đó bởi vì nó rất nhanh ở các thành phố lớn.

Claudia: Đúng rồi. Tớ bay đến Tokyo. Tokyo có đắt không?

Ayumi:Rất là đắt nhé! Và nó rất đống. Tại sao bạn không ở Fujiyoshida? Nó không quá xa Tokyo đâu. Nó là một thành phố nhỏ gần núi Fuji và ikhách sạn ở đây thì rất tốt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Explore New Worlds hay khác:

Unit 3A: Talk about your possessions (trang 28, 29)

Unit 3B: Ask for and give travel information (trang 30, 31)

Unit 3D: Plan a vacation (trang 34, 35)

Unit 3E: Describe a place (trang 36, 37)

Grammar Reference (trang 148, 149)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Explore new worlds

5/5 - (3 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button