Soạn Văn 10 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thần Trụ Trời SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Câu chuyện là cách lý giải về quá trình tạo nên Trời và Đất của người xưa.…

Xem thêm »

Soạn bài Prô-mê-tê và loài người SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Câu chuyện kể về quá trình tạo ra loài người của thần Prô- mê – tê và…

Xem thêm »

Soạn bài Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Văn bản cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành tiếng việt trang 19 SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Câu 1 Chỉ ra lỗi thiếu mạch lạc trong những đoạn trích dưới đây và nêu cách sửa: a. Trong…

Xem thêm »

Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Văn bản kể lại quá trình tu bổ, sửa chữa lại những khiếm khuyết của các loài…

Xem thêm »

Soạn bài Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Tri thức về kiểu bài Đọc phần lí thuyết (trang 23, SGK Ngữ Văn 10, tập một) để có đầy…

Xem thêm »

Soạn bài Nói và nghe Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Chuẩn bị nói – Xác định đối tượng truyện kể. – Xác định mục đích nói. – Xác định đối…

Xem thêm »

Soạn bài Ôn tập trang 34 SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Câu 1 Bạn đã đọc hiểu các văn bản truyện thần thoại Thần Trụ trời, Prô-mê-tê và loài người, Cuộc tu bổ…

Xem thêm »

Soạn bài Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Đoạn trích kể về cuộc chiến đấu giành lại vợ của Đăm Săn khi Hơ Nhị bị…

Xem thêm »

Soạn bài Gặp Ka-ríp và Xi-la SGK Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo –

Nội dung chính Truyện kể về cuộc hành trình trên biển của Ô-đi-xê và các bạn đồng hành khi gặp…

Xem thêm »
Back to top button