Địa Lí 6 Kết nối tri thức

Địa Lí 6 Bài 1Kết nối tri thức: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 2 Kết nối tri thức: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 3 Kết nối tri thức: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào bản đồ | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 4 Kết nối tri thức: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 5 Kết nối tri thức: Lược đồ trí nhớ | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 6 Kết nối tri thức: Trái đất trong hệ mặt trời | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 7 Kết nối tri thức: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 8 Kết nối tri thức: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 9 Kết nối tri thức: Xác định phương hướng ngoài thực tế | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Địa Lí 6 Bài 10 Kết nối tri thức: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo | Giải Địa 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button