Lưu trữ Danh mục: Hoạt động trải nghiệm 7 KNTT

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 1: Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn Hoạt động […]

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Tự hào truyền thống trường em

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 2: Tự hào truyền thống trường em Hoạt động 1 trang 9 HĐTN 7 Câu 1 trang 9 […]

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 1: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi Hoạt động 1 trang 13 HĐTN lớp 7 Câu hỏi […]

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Kiểm soát cảm xúc của bản thân

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 2: Kiểm soát cảm xúc của bản thân Hoạt động 1 trang 16 HĐTN lớp 7 Tình huống: […]

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Vượt qua khó khăn

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 1: Vượt qua khó khăn Hoạt động 1 trang 21 HĐTN lớp 7 Câu 1 trang 21 HĐTN […]

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 2: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm Hoạt động 1 trang 22, 23 HĐTN lớp 7 […]

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 1: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ Hoạt động 1 trang 27 HĐTN lớp […]

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 2: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ Hoạt động 1 trang 28 HĐTN lớp 7  Câu hỏi […]

HĐTN 7 Bài 3 Kết nối tri thức: Quản lí chi tiêu

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 3: Quản lí chi tiêu Hoạt động 1 trang 29 HĐTN lớp 7 Câu 1 trang 29 HĐTN […]

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải HĐTN 7 Bài 1: Kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm Hoạt động 1 trang 34 HĐTN lớp 7 […]