Hoạt động trải nghiệm 7 KNTT

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Tự hào truyền thống trường em

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Kiểm soát cảm xúc của bản thân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Vượt qua khó khăn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 2 Kết nối tri thức: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 3 Kết nối tri thức: Quản lí chi tiêu

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Bài 1 Kết nối tri thức: Kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button