Tiếng Việt 4 – Cánh diều

Món quà trang 3 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Phần I Chia sẻ: Em hãy nghe ( hoặc đọc lời) bài hát sau đây và cho biết: Câu 1:…

Xem thêm »

Luyện tập viết thư thăm hỏi trang 5 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Câu 1 Dựa theo dàn ý bức thư mà em đã lập ở Bài 9, hãy viết: 1. Lời chào…

Xem thêm »

Buổi học cuối cùng trang 6 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Phần I Bài đọc: Buổi học cuối cùng Buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu Cả lớp em…

Xem thêm »

Tra từ điển trang 7 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Câu 1 Quan sát một quyển từ điển tiếng Việt và cho biết:  Quyển sách đó được dùng để làm…

Xem thêm »

Luyện tập viết thư thăm hỏi trang 8 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Câu 1 Dựa theo dàn ý bức thư mà em đã lập ở Bài 9, hãy viết: 1. Lời thăm…

Xem thêm »

Những hạt gạo ân tình trang 9 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Phần I Bài đọc: Những hạt gạo ân tình      Đơn vị của ông Hai Trí hành quân sang Cam-pu-chia giúp…

Xem thêm »

Luyện tập viết thư thăm hỏi trang 10 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Đề bài Dựa vào dàn ý đã lập ở những tiết học trước, hãy viết một bức thư theo đề…

Xem thêm »

Trao đổi: Lòng nhân ái trang 10 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Đề bài Chọn một trong hai đề sau: 1. Trình bày ý kiến về lòng nhân ái của nhân vật…

Xem thêm »

Con sóng lan xa trang 12 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Phần I Con sóng lan xa      Ngay từ sáng sớm, khi cô bé còn ở trong giường ấm, đàn vịt…

Xem thêm »

Vị ngữ trang 13 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Nhận xét Câu 1: Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì? a, Mấy hôm…

Xem thêm »
Back to top button