Soạn văn 6 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Lập kế hoạch hoạt động CLB sách SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài Câu hỏi trang 12 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Hướng dẫn giải: Các em dựa trên các…

Xem thêm »

Soạn bài Khám phá một chặng hành trình SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 12 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Hướng dẫn giải: Em đọc lại mục lục,…

Xem thêm »

Soạn bài Chia sẻ cảm nghĩ về trường THCS SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài Câu hỏi trang 10 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Hướng dẫn giải: Ngày đầu nhận trường, chắc…

Xem thêm »

Soạn bài Ôn tập bài 1 SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 38 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Hướng dẫn giải: Đọc lại các văn bản…

Xem thêm »

Soạn bài Thảo luận nhóm về vấn đề cần có giải pháp thống nhất SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài Chủ đề thảo luận: – Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách? – Trình bày…

Xem thêm »

Soạn bài Tóm tắt nội dung văn bản SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn phân tích VB 1 Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Hướng dẫn giải: Đọc…

Xem thêm »

Soạn bài Bánh chưng bánh giầy SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Nội dung chính Truyền thuyết “Bánh chưng bánh giầy” vừa giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành Tiếng Việt bài 1SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 27 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Hướng dẫn giải: Xem lại kiến thức về…

Xem thêm »

Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Nội dung chính – Tác phẩm tái hiện lễ hội thổi cơm thi như một truyền thống tốt đẹp của…

Xem thêm »

Soạn bài Sự tích hồ Gươm SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Nội dung chính Truyện Sự tích Hồ Gươm ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến…

Xem thêm »
Back to top button