Soạn Văn 8 Chân trời sáng tạo

Em được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thảo luận về chủ đề Thiên nhiên có vai trò gì đối với cuộc sống con người? và có trách nhiệm ghi chép nội dung thảo luận để trình bày lại cho các bạn nghe

Em được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thảo luận về chủ đề Thiên nhiên có vai trò gì đối…

Xem thêm »

Trường em tổ chức tuần lễ Nhà khoa học tương lai để học sinh tìm hiểu về những bí ẩn của thế giới tự nhiên (10 Mẫu)

Trường em tổ chức tuần lễ Nhà khoa học tương lai để học sinh tìm hiểu về những bí ẩn…

Xem thêm »

Viết đoạn văn trình bày vai trò của máy vi tính đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay (16 Mẫu)

Viết đoạn văn trình bày vai trò của máy vi tính đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay.…

Xem thêm »

Soạn bài Nam quốc sơn hà SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Chuẩn bị đọc (trang 7, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Tìm đọc thông tin về cuộc kháng chiến chống…

Xem thêm »

Soạn bài Qua Đèo Ngang SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Chuẩn bị đọc (trang 9, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Em đã biết những thông tin gì về địa…

Xem thêm »

Soạn bài Lòng yêu nước của nhân dân ta SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 11, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, lòng…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 6 SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 12, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Xác định biện pháp tu từ đảo ngữ…

Xem thêm »

Soạn bài Chạy giặc SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Câu 1 Câu 1 (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Xác định bố cục, niêm, luật, vần, nhịp của…

Xem thêm »

Soạn bài Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Đề bài (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội…

Xem thêm »

Soạn bài Nghe và tóm tất nội dung thuyết trình của người khác SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Đề bài (trang 15, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Em được tham dự buổi thuyết trình của học sinh…

Xem thêm »
Back to top button