Lưu trữ Danh mục: Hóa học 10 Cánh Diều

Giải Hóa 10 Bài 1 trang 6, 7, 8, 9, 10 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 1 trang 6, 7, 8, 9, 10 Cánh diều Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học? Hãy kể tên một số chất thông dụng xung quanh em và cho biết chất đó tạo nên […]

Giải Hóa 10 Bài 2 trang 11, 12, 13, 14, 15 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 2 trang 11, 12, 13, 14, 15 Cánh diều Nguyên tử helium được tạo nên từ 3 loại hạt cơ bản (được tô màu khác nhau như ở Hình 2.1). Hãy gọi tên và nêu vị trí của mỗi loại […]

Giải Hóa 10 Bài 3 trang 16, 17, 18, 19, 20 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 3 trang 16, 17, 18, 19, 20 Cánh diều Những nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học Nguyên tử lithium (Li) có 3 proton trong hạt nhân. Khi Li tác dụng với khí chlorine (Cl2) […]

Giải Hóa 10 Bài 4 trang 21, 22, 23, 24, 25 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 4 trang 21, 22, 23, 24, 25 Cánh diều Trong lịch sử các thuyết về mô hình nguyên tử, có mô hình hành tinh nguyên tử và mô hình hiện đại nguyên tử Electron chuyển từ lớp gần hạt nhân […]

Giải Hóa 10 Bài 5 trang 26, 27, 28, 29, 30 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 5 trang 26, 27, 28, 29, 30 Cánh diều Cho biết sự phân bố electron theo lớp của các nguyên tử H, He, Li như sau: Vì sao số AO trong một lớp luôn bằng một nửa số electron tối […]

Giải Hóa 10 Bài 6 trang 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 6 trang 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Cánh diều Chu kì 2 gồm các nguyên tố cùng có hai lớp electron. Hỏi các nguyên tố nào sau đây thuộc về chu kì 2? Mg (Z = 12), Li […]

Giải Hóa 10 Bài 7 trang 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 7 trang 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Cánh diều Một hạt nhân có điện tích là +Z sẽ hút electron bằng một lực với độ lớn Các nguyên tố chu kì 2 có bao nhiêu lớp electron? […]

Giải Hóa 10 Bài 8 trang 46, 47, 48 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 8 trang 46, 47, 48 Cánh diều Francium (Fr) là nguyên tố phóng xạ được phát hiện bởi Peray (Pơ – rây) năm 1939 1. Viết công thức hydroxide của nguyên tố Sr (Z = 38) và dự đoán hydroxide […]

Giải Hóa 10 Bài 9 trang 49, 50, 51, 52 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 9 trang 49, 50, 51, 52 Cánh diều Quan sát hiện tượng tự nhiên sau: Oxygen có Z = 8, cho biết xu hướng cơ bản của nguyên tử oxygen khi hình thành liên kết hóa học. Hãy vẽ sơ […]

Giải Hóa 10 Bài 10 trang 53, 54, 55, 56 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học hôm nay Giải hóa 10 bài 10 trang 53, 54, 55, 56 Cánh diều Phát biểu nào dưới đây phù hợp với sơ đồ phản ứng ở Hình 10.1? Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Liên kết ion chỉ có trong đơn chất b) […]