KHTN 6 Kết nối tri thức

Lập kế hoạch các công việc em mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Tại sao khẩu phần cho một bữa ăn nên có nhiều loại thức ăn khác nhau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Phơi quần áo ở nơi có nắng hoặc gió thì quần áo khô nhanh hơn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Nêu được ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Hãy cho biết người ta bảo quản thịt tươi và thịt nấu chín

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Biết tận dụng những lợi ích của cây xanh để chăm sóc sức khỏe

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Biết cách phòng tránh các bệnh giun

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Trình bày được sự nóng chảy, hóa hơi, ngưng tụ, đông đặc

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Một bạn nói Carbon dioxide không là khí độc

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »

Quan sát một miếng cá hoặc thịt hoặc một ít sữa khi để ngoài không khí

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button