Tin học 7 Cánh Diều

Tin học 7 Bài 1 Cánh diều: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 2 Cánh diều: Các thiết bị vào – ra

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 3 Cánh diều: Thực hành với các thiết bị vào – ra

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 4 Cánh diều: Một số chức năng của hệ điều hành | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 5 Cánh diều: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 6 Cánh diều: Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 1 Cánh diều: Giới thiệu mạng xã hội

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 2 Cánh diều: Thực hành sử dụng mạng xã hội

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 3 Cánh diều: Trao đổi thông tin trên mạng xã hội

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 1 Cánh diều: Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button