Tin học 10 Cánh diều

Tin học 10 Bài 1 Cánh diều: Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 2 Cánh diều: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 3 Cánh diều: Thực hành sử dụng thiết bị số | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 4 Cánh diều: Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 1 Cánh diều: Máy tính với cuộc sống | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 2 Cánh diều: Điện toán đám mây và internet vạn vật | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 3 Cánh diều: Thực hành: Một số ứng dụng của mạng máy tính | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 1 Cánh diều: Tuân thủ pháp luật trong môi trường số | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 2 Cánh diều: Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 10 Bài 1 Cánh diều: Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao | Soạn Tin học 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button