Soạn Văn 11 Kết nối tri thức

Soạn bài Tác gia Nguyễn Du SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Trước khi đọc Câu hỏi (trang 6, SGK Ngữ Văn 11, tập hai): Truyện Kiều của Nguyễn Du đã hòa…

Xem thêm »

Soạn bài Trao duyên SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Nội dung chính Đoạn trích thể hiện bi kịch trong tình yêu của Thúy Kiều qua đó thể hiện tiếng…

Xem thêm »

Soạn bài Độc Tiểu Thanh kí SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Nội dung chính Văn bản thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 20 SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Câu 1 Câu 1 (trang 20, SGK Ngữ Văn 11, tập hai): Xác định và phân tích tác dụng của…

Xem thêm »

Soạn bài Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Bài viết tham khảo 1 Câu 1 (trang 24, SGK Ngữ Văn 11, tập hai): Bài thuyết minh Truyện Kiều…

Xem thêm »

Soạn bài Nói và nghe Giới thiệu một tác phẩm văn học SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài Đề bài: Thuyết minh về tác phẩm Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử.  Hướng dẫn giải: Dựa…

Xem thêm »

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 28 SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Câu 1 Câu 1 (trang 28, SGK Ngữ Văn 11, tập hai): Hãy giới thiệu vị trí, nội dung và…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành đọc Chí khí anh hùng SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Nội dung chính Qua hình tượng nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du thể hiện lí tưởng về người anh hùng…

Xem thêm »

Soạn bài Thực hành đọc Mộng đắc thái liên SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Nội dung chính Mộng đắc thái liên khắc họa nội dung chính về khung cảnh hái sen, con người và…

Xem thêm »

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông SGK Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Nội dung chính Đoạn trích bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? là đoạn văn xuôi súc…

Xem thêm »
Back to top button