Lưu trữ Danh mục: Lịch sử lớp 5

Lịch sử lớp 5 trang 64 Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 64 Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay […]

Lịch sử lớp 5 trang 60, 61, 62 Bài 28: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 60, 61, 62 Bài 28: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình Lịch sử lớp […]

Lịch sử lớp 5 trang 58, 59, 60 Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 58, 59, 60 Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước Lịch sử lớp 5 trang […]

Lịch sử lớp 5 trang 56, 57 Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 56, 57 Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập Lịch sử lớp 5 trang 56 Câu […]

Lịch sử lớp 5 trang 54, 55 Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 54, 55 Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri Lịch sử lớp 5 trang 54 Câu […]

Lịch sử lớp 5 trang 51, 52, 53 Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 51, 52, 53 Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” Lịch sử lớp 5 […]

Lịch sử lớp 5 trang 50, 51 Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 50, 51 Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa Lịch sử lớp 5 trang 50 Câu […]

Lịch sử lớp 5 trang 48, 49 Bài 22: Đường Trường Sơn

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 48, 49 Bài 22: Đường Trường Sơn Lịch sử lớp 5 trang 48 Câu hỏi 1: […]

Lịch sử lớp 5 trang 46 Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 46 Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta Lịch sử lớp 5 […]

Lịch sử lớp 5 trang 44 Bài 20: Bến Tre đồng khởi

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Lịch sử lớp 5 trang 44 Bài 20: Bến Tre đồng khởi Lịch sử lớp 5 trang 44 Câu hỏi 1: […]