Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Công nghệ 6 Bài 1 Kết nối tri thức: Khái quát về nhà ở | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 2 Kết nối tri thức: Xây dựng nhà ở | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 3 Kết nối tri thức: Ngôi nhà thông minh | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Ôn tập chương 1 Kết nối tri thức: Nhà ở | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 4 Kết nối tri thức: Thực phẩm và dinh dưỡng | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 5 Kết nối tri thức: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 6 Kết nối tri thức: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Ôn tập chương 2 Kết nối tri thức: Bảo quản và chế biến thực phẩm | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 7 Kết nối tri thức: Trang phục trong đời sống | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 6 Bài 8 Kết nối tri thức: Sử dụng và bảo quản trang phục | Giải SGK Công nghệ 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button